nasze media Najnowszy numer MGN 10/2021

III Adwentu

dodane 26.08.2008 12:37

Niedziela - 14 grudnia 2008 r.

Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską (J 1, 23) Nie wyglądaj Boga w obłokach. Napraw drogę do twojego domu, a Bóg sam nią przyjdzie.

Pierwsze czytanie

Ogromnie się weselę w Panu
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA

Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana.
„Ogromnie się weselę w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój,
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony,
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość
i chwalba wobec wszystkich narodów”.
IZ 61,1–2A. 10–11

Psalm

REFREN:
Duch mój się raduje w Bogu,
Zbawcy moim.

Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy
moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej
służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie
będą wszystkie pokolenia.
REFREN

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia
na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
REFREN

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
REFREN
ŁK 1,46–48, 49–50, 53–54 (R.: POR. IZ 61,10B)
Drugie czytanie

Drugie czytanie

Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana
Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez za¬rzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Je-zusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.
1 TES 5,16–24

Śpiew przed Ewangelią

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja.
Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja.
IZ 61,1
Ewangelia
Jan Chrzciciel przygotowuje przyjście Chrystusa

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”.
Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: „Nie!”.
Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”.
Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”.
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”.
Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem go-dzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
J 1,6–8. 19–28

 • Najważniejsze Słowa - więcej:.
 • « 1 »
  oceń artykuł Pobieranie..

  Najaktywniejsi użytkownicy

  • 1
   kawa
  • 2
   Anonymous
  • 3
   Alex
  • 4
   maryniakopec
   ostatnia aktywność: 07.01.2020
   łączna liczba komentarzy: 36
  • 5
   gr3

  Najwyżej docenione