nasze media MGN 07/2024

Rozmowa z ks. dr hab. Józefem Kozyrą (cykl: Filary Wiary)

dodane 15.06.2007 13:32

ŚMIERĆ JEST ZŁA

5 Filar: WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA UMĘCZONEGO POD PONCKIM PIŁATEM, UKRZYŻOWANEGO, KTÓRY UMARŁ I ZOSTAŁ POGRZEBANY

Dlaczego Jezus musiał cierpieć?
Taki jest Boży plan zbawienia. Jezus cierpiał dlatego, żeby wypełnić ten plan. Na świecie był grzech i trzeba było człowieka z tego grzechu wykupić.
W Starym Testamencie klęski, cierpienia i śmierć są karą za niewierność. Ale cierpienie jest też ukazane jako zadośćuczynienie, np. sługa Jahwe, u proroka Izajasza. Jezus cierpiał, aby wypełnić Boży plan zbawienia.

Dlaczego kochający Bóg Ojciec pozwolił na śmierć Swego Syna?
To bardzo trudne pytanie. Znajdujemy jednak na nie odpowiedź w Piśmie Świętym. Śmierć Syna Bożego jest wyrazem wielkiej miłości Boga do ludzi. Bóg wydał Swego Syna, aby nas zbawić. Mówi o tym wiele razy Nowy Testament. Na przykład List do Rzymian: „Bóg ukazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8)

Czy Pan Bóg nie mógł zbawić człowieka w inny sposób?
Okazuje się, że nie. Pytanie o taką możliwość postawił nawet sam Jezus. W Getsemani, kiedy modlił się przed śmiercią: „Ojcze, jeżeli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jeśli to niemożliwe, wypełnię Twą wolę” (Mt 26,39). Jezus poddał się woli Ojca. Sam mówił uczniom, że muszą się wypełnić pisma proroków. A jest napisane, że „Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Taka była wola Boża.

Jezus jest Bogiem i umarł na krzyżu. Ale czy Pan Bóg może umrzeć?
Jezus jest synem Bożym. Ma dwie natury: odwieczną boską i od wcielenia – ludzką. Zanim Jezus się wcielił, zawsze był Bogiem. Ale obumrzeć może tylko natura ludzka. I ten wcielony Syn Boży umarł na krzyżu. Setnik pod krzyżem wyznaje: „Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym”.

O czym nam mówi grób Jezusa?
O prawdziwości śmierci i pogrzebu. Jezus został pochowany w grobie jak każdy umarły. Pusty grób natomiast miał dokumentować prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa. Ale posądzano uczniów o wykradzenie ciała. Więc po zmartwychwstaniu Jezus objawia się uczniom. Tu bardzo ważny jest List św. Pawła do Koryntian. Tam jest właściwie wszystko o śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu.

Czy śmierć jest zła?
Śmierć jest zła. Weszła na świat przez zawiść diabła. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, kiedy szatan kusi Ewę, aby spożyła owoc z drzewa w środku ogrodu Eden. Ewa i Adam dali się skusić. No i konsekwencją tego zawierzenia szatanowi jest śmierć. Jest ona karą za grzechy. Jak każda kara, śmierć budzi lęk, więc każdy się śmierci boi.

Rozmawiał Krzysztof Błażyca

Ksiądz Józef Kozyra jest biblistą. Kieruje Zakładem Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..