nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/a

dodane 21.04.2011 14:38

Dyskryminacja w drodze na tron


Rząd Davida Camerona powraca do dyskusji nad dyskryminującym katolików prawem o sukcesji brytyjskiego tronu. Dotychczasowe brytyjskie ustawodawstwo, wprowadzone po reformacji (w 1701 r.), zakazuje członkom rodziny królewskiej przynależności do Kościoła katolickiego, a nawet małżeństwa z katolikami.

Inna możliwa zmiana dotyczy obowiązującego pierwszeństwa mężczyzn w sukcesji, dyskryminującego tym samym kobiety – następczynie tronu.

Premier Cameron przyznał w rozmowie z BBC, że zmiana prawa wymaga konsultacji rządowych z przywódcami brytyjskiej Wspólnoty Narodów (The Commonwealth). Chodzi szczególnie o te kraje, które uznają Elżbietę II za honorową głowę państwa. W konsultacjach stroną trzecią będzie obecna rodzina królewska. Zmiany zdaniem brytyjskiego premiera wymagają czasu.
« 1 »