nasze media Najnowszy numer MGN 12/2023

KAI/p

dodane 04.05.2010 10:04

Wielkie Harce Majowe


Prawie 400 chłopców uczestniczyło w Wielkich Harcach Majowych, czyli odbywającej się co dwa lata imprezie integrującej wszystkich harcerzy z Federacji Skautingu Europejskiego w Polsce.

Uwieńczeniem obozu była inscenizacja w Żelazku koło Ogrodzieńca bitwy pod Grunwaldem.

Do Żelazka przyjechali harcerze m.in. z Dolnego i Górnego Śląska, Warszawy i Lubelszczyzny. Podzieleni zostali na osiem hufów czyli platform. Każdy z hufów specjalizuje się w innej technice harcerskiej: pierwszej pomocy, gotowaniu, ekspresji (aktorstwo, śpiew), topografii itd. – Każdym hufem zajmuje się drużynowy z pomocą przybocznych. Wspólnym elementem jest natomiast wieńcząca imprezę wielka bitwa na wzór tej pod Grunwaldem – opowiada Michał Kuczaj.

Federacja Skautingu Europejskiego, dawniej Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, jest ruchem wychowawczym, posługującym się metodą harcerską, opartym na zasadach religii rzymsko-katolickiej oraz uczestniczącym w wielkiej wspólnocie wiary i działania, jaką jest Skauting Europejski. Członkowie stowarzyszenia podzieleni są na trzy grupy wiekowe: wilczków, harcerzy i wędrowników. Drużynowi, wychowawcy i instruktorzy działają charytatywnie, nie biorą pieniędzy za swoją działalność. W stowarzyszeniu istnieją osobne zastępy i obozy dla dziewcząt i chłopców.
« 1 »