nasze media MGN 07/2024

PAP/p

dodane 01.09.2009 10:46

Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym


Sześciolatki w szkołach podstawowych, nowa podstawa programowa nauczania, obowiązkowa matematyka na pisemnej maturze i lekcje drugiego języka obcego w gimnazjach - to tylko niektóre z wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć uczniom i nauczycielom w roku szkolnym 2009/2010.

Nowy rok szkolny to początek reformy w szkołach. Od 1 września w przedszkolach, I klasach szkół podstawowych i I klasach gimnazjów obowiązywać będzie nowa podstawa programowa nauczania. W takiej podstawie określone są cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane potem odpowiednio w programach nauczania. Jest ona też bazą do pisania podręczników szkolnych.

Wprowadzenie nowej podstawy wiąże się z rozpoczęciem stopniowego obniżania wieku rozpoczynania nauki w szkole podstawowej - we wrześniu obok siedmiolatków w I klasach pojawią się też sześciolatki. Na razie o tym, czy dzieci młodsze rozpoczną naukę decydują rodzice, od 1 września 2012 r. obowiązek szkolny obejmie już wszystkie dzieci 6-letnie.
Od nowego roku szkolnego zmienione zostaną też zasady prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w ramach czterech godzin WF w tygodniu będą mieli dwie wspólne lekcje z zajęciami takimi samymi dla wszystkich w klasie i dwie lekcje, podczas których będą mogli ćwiczyć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz możliwościami danej szkoły. Chodzi np. o lekcje tańca, gry w tenisa, judo, koszykówki, zajęcia rekreacyjno-zdrowotne czy zachęcające do uprawiania aktywnej turystyki. W szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia do wyboru odbywać się będą na dwóch godzinach WF z trzech obowiązkowych.

W września do pierwszej klasy szkoły gimnazjalnej wchodzi również nowy przedmiot - edukacja dla bezpieczeństwa. W kolejnych latach będzie on obowiązywał w wyższych klasach gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, zastępując dotychczas nauczany w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiot - przysposobienie obronne.
« 1 »