nasze media Najnowszy numer MGN 04/2023

kai/p

dodane 23.02.2009 14:09

Oazowi odpowiedzialni spotkają się na Jasnej Górze

Blisko tysiąc osób przybędzie na Jasną Górę, żeby wziąć udział w Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która planowana jest na czas od 27 lutego do 2 marca. Jest to najważniejsze w roku spotkanie moderatorów i animatorów jednego z najliczniejszych ruchów katolików świeckich w Polsce.
To coroczne spotkanie moderatorów i animatorów ruchu oazowego, gromadzące ok. 800-1000 osób, poświęcone jest przygotowaniu do kolejnego roku pracy formacyjnej (rozpoczynającego się latem).

Ruch Światło-Życie od kilku lat szczególnie skupia się na ewangelizacji, chce ożywić swój dynamizm ewangelizacyjny, aby móc docierać lepiej do współczesnego człowieka i nieść dzisiejszemu światu przesłanie Ewangelii. Temu tematowi będzie poświęcona również tegoroczna Kongregacja. Myślą przewodnią większości wystąpień i dyskusji będzie „Ewangelizacja bez granic”.

Uczestnicy kongregacji zajmą się działaniami ewangelizacyjnymi w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych), ewangelizacją w wymiarze międzynarodowym, możliwościami ewangelizacji za pośrednictwem internetu, ewangelizacją przez media, działaniami ewangelizacyjnymi powiązanymi z działalnością charytatywną, trzeźwościową, profilaktyczną. Mówcami będą osoby prowadzące konkretne działania ewangelizacyjne, zarówno związane z ruchem oazowym, jak i spoza niego.

Kongregację zakończy spotkanie Krajowego Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie w poniedziałek 2 marca.

Ruch Światło-Życie, zwany potocznie oazowym, zapoczątkował w latach 50. ks. Franciszek Blachnicki (1921-87). Opracował on plan rekolekcji dla młodzieży, których celem jest formowanie dojrzałych chrześcijan dzięki osobowemu spotkaniu z Chrystusem w Słowie Bożym, sakramentach i wspólnocie. Z upływem czasu oazy powstawały niemal w każdej polskiej diecezji. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi uczestniczyło w rekolekcjach, mimo szykan ze strony władz komunistycznych, które nie mogły pogodzić się, że młodzież pozostaje pod silnym wpływem Kościoła. Po upadku komunizmu Ruch obecny jest także w kilku krajach byłego bloku sowieckiego - w Czechach, na Litwie, Ukrainie, w Bułgarii i in.

« 1 »