nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

Radio Watykańskie/k

dodane 29.01.2009 09:46

Papieskie życzenia dla patriarchy moskiewskiego Cyryla

Papież poleca Bożej opiece nowego zwierzchnika Cerkwi moskiewskiej.

„Z radością przyjąłem wiadomość o wyborze metropolity Cyryla na nowego patriarchę Moskwy i Wszechrusi – powiedział Benedykt XVI. – Proszę dla niego o światło Ducha Świętego w wielkodusznej posłudze rosyjskiej Cerkwi prawosławnej i powierzam go szczególnej opiece Matki Bożej”.

Patriarcha moskiewski Cyryl jest osobą dobrze znaną i cenioną w Watykanie.

Obradujący w świątyni Chrystusa Zbawiciela lokalny Sobór rosyjskiej Cerkwi wybrał 16. patriarchę Moskwy i Wszechrusi wieczorem 27 stycznia.

Przed aktem głosowania zebrani delegaci pomodlili się pod przewodnictwem strażnika tronu patriarszego metropolity Cyryla Gundiajewa. W głosowaniu udział wzięło 700 delegatów. Oddano 677 ważnych głosów. W niedzielę, 1 lutego, w trakcie uroczystej intronizacji nowo wybrany patriarcha obejmie swój urząd.

Nowy patriarcha moskiewski ma 62 lata. Urodził się 20 listopada 1946 r. w Leningradzie. Jego dziadek, prawosławny duchowny, był więziony w stalinowskich łagrach. Zostając mnichem i kapłanem w 1969 r., Cyryl Gundiajew szybko awansował w hierarchii.

W latach 1971-1974 reprezentował patriarchat Moskwy w Światowej Radzie Kościołów w Genewie. Następnie przez 10 lat (1974-1984) był rektorem leningradzkiej akademii duchownej. Już w 30. roku życia (w 1976 r.) otrzymał święcenia biskupie.

Jako swego rodzaju „minister spraw zagranicznych” Cerkwi rosyjskiej miał liczne kontakty ekumeniczne. Reprezentował patriarchat m.in. na pogrzebie Jana Pawła II oraz inauguracji pontyfikatu Benedykta XVI.

Był jednym z najbliższych współpracowników zmarłego patriarchy Aleksego II. Podsumowując wczoraj przed głosowaniem jego ponad 18-letnie rządy, metropolita Cyryl nazwał ten okres „czasem drugiego Chrztu Rusi”.

« 1 »