nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

KAI/k

dodane 26.01.2009 10:03

Misjonarze apelują o podejmowanie "Adopcji Serca"

Misjonarze apelują o podejmowanie "Adopcji serca" - polegającej na finansowaniu wyżywienia i edukacji konkretnego dziecka w Afryce.

W warszawskiej siedzibie Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri – Stowarzyszenie Wymiany i Pojednania przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika odbyło się spotkanie poświęcone Akcji Adopcja Serca, koordynowanej przez ten Ruch, pracy misjonarzy świeckich w Kamerunie i Wenezueli, oraz działalności Dzieła Pomocy „Ad gentes” Komisji Episkopatu ds. Misji.

Adopcja Serca, prowadzona od wielu lat przez Maitri, polega na zobowiązaniu do niesienia pomocy konkretnemu, znanemu z nazwiska i imienia dziecku w Afryce.

Celem tej charytatywnej akcji jest ratowanie – za pośrednictwem polskich misjonarzy – sierot i dzieci z najbardziej ubogich rodzin od śmierci głodowej oraz zapewnienie im środków na naukę i przygotowanie do samodzielnego życia.

W praktyce oznacza to stały patronat nad głodującym dzieckiem w Trzecim Świecie, głównie w Afryce Centralnej.

Ofiarodawca opłaca koszt utrzymania i edukacji przypisanego do niego podopiecznego, otrzymując fotografię i formularz zawierający informacje o sytuacji dziecka. Może też nawiązać z dzieckiem kontakt listowny.

Dostępne są następujące formy pomocy w ramach programu Adopcja Serca: „Szkoła podstawowa” – obejmuje dzieci ze szkoły podstawowej i młodsze (miesięczna składka to równowartość 13 euro na utrzymanie i szkołę; pomocy udziela się do czasu usamodzielnienia, tj. do 18 roku życia, w uzasadnionych przypadkach dłużej); „Szkoła średnia” – obejmuje sieroty uczące się w szkole ponadpodstawowej (miesięczna składka to równowartość 17 euro, wpłacana zazwyczaj przez ok. 6 lat); „Szkoła życia” - obejmuje dziewczęta pełnoletnie, często niepełnosprawne, przygotowujące się do zawodu (wpłata miesięczna to równowartość 15 euro; pomoc trwa przez 3 lata). Można też wpłacać niewielkie ofiary pieniężne na zbiorowe programy dożywiania dzieci w ośrodkach misyjnych współpracujących z Ruchem Maitri.

W spotkaniu wzięli udział m.in. dyr. Dzieła ks. Marek Gałuszka, ks. Zygmunt Stolarczyk MIC, ks. Janusz Godzisz, asystent kościelny Ruchu Maitri i proboszcz miejscowej parafii, Barbara Uszko (b. misjonarka w Kamerunie) i Maria Truszczyńska (b. misjonarka w Wenezueli).

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri – Stowarzyszenie Wymiany i Pojednania, 01-244 Warszawa, ul. Bema 73/75, tel. 0601154595; 0509123358; e-mail: maitriwawa@wp.pl.

« 1 »