nasze media Najnowszy numer MGN 10/2023

KAI

dodane 11.12.2008 11:04

Betlejemskie Światło Pokoju w drodze do Polski

W nocy z soboty na niedzielę - 13-14 grudnia - do Polski dotrze Betlejemskie Światło Pokoju. Ogień z Betlejem zapłonie u podnóża Tatr w harcerskim schronisku Głodówka.

Do Polski przywiezie go z Wiednia naczelnik ZHP hm Małgorzata Sinica. Przekazywaniu ognia towarzyszy przesłanie: „Nieśmy płomień braterstwa”.

Betlejemskie Światło Pokoju przybędzie do Polski po raz osiemnasty. Z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem skauci austriaccy przewiozą je do katedry wiedeńskiej, skąd ogień odbiorą skauci z pobliskich krajów i przekażą go swoim sąsiadom tak, by płomień otoczył całą Europę.

Granice Polski Betlejemskie Światło Pokoju przekroczy o północy z 13 na 14 grudnia. Właśnie z tej okazji na Głodówce zostanie wtedy odprawiona Msza św. z udziałem harcerzy.

Stamtąd ogień rozpocznie swoją wędrówkę po kraju. Lampiony z Betlejemskim Światłem Pokoju przekazywane z rąk do rąk przez harcerki i harcerzy dotrą do wszystkich potrzebujących, do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, mediów.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, Betlejemskie światło zostanie przekazane prezydentowi RP, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz do wielu urzędów i instytucji.

W niedzielę 14 grudnia dotrze m.in. do Krakowa i na Jasną Górę, a 15 grudnia będzie już w Warszawie i zostanie przekazane prezydentowi RP oraz metropolicie warszawskiemu abp. Kazimierzowi Nyczowi.

Przesłanie, które towarzyszy tegorocznej wędrówce Betlejemskiego Światła Pokoju ujęto w haśle „Nieśmy płomień braterstwa”. - Ogień z Groty Narodzenia Pańskiego z Betlejem staje się znakiem naszej miłości wobec bliźniego – podkreśla phm. Adam Zawadzki. Zachęca też, aby harcerze poprzez braterstwo zmieniali siebie i świat, aby jeszcze lepiej podejmować służbę Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie.

Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, harcerze z ZHP przekażą Betlejemskie Światło Pokoju skautom z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji.

Związek Harcerstwa Polskiego to najstarsza i największa organizacja pozarządowa i wychowawcza w Polsce. Jako jedyna należy do światowych struktur skautingu: organizacji WOSM i WAGGGS. Rok 2009 w Związku Harcerstwa Polskiego ogłoszono Rokiem „Braterstwa”. Jest to czas przygotowań do obchodów 100-lecia powstania harcerstwa na ziemiach polskich. Kulminacją tych działań będzie Zlot 100-lecia Harcerstwa Polskiego w 2010 roku w Krakowie.

« 1 »