nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 09.12.2008 11:29

Archeologia potwierdza kult Maryi w pierwszych wiekach

W nazaretańskiej grocie Zwiastowania kult Maryi, Niepokalanej Dziewicy, trwa nieprzerwanie od pierwszych wieków. O sakralnym charakterze tego miejsca świadczą m.in. odkrycia archeologiczne.

Do najsłynniejszych zalicza się, wyryta na podstawie kolumny grecka inwokacja „Chaire Maria – Zdrowaś Maryjo”, czyli pierwsze słowa pozdrowienia anielskiego. Pochodzi ona z budowli z przełomu II i III w.

Przy współpracy archeologów z Franciszkańskiego Studium Biblijnego grupa ekspertów z uniwersytetu we Florencji prowadzi prace konserwatorskie świętej groty.

Polegają one na usunięciu sztucznych warstw nałożonych na skałę oraz na jej wzmocnieniu przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

W czasie pracy zostały odkryte liczne elementy, które poświadczają istniejący w tym miejscu kult. Są to fragmenty malowideł, wyryte krzyżyki czy napisy wykonane przez pielgrzymów.

Dokonane odkrycia są niepodważalnym świadectwem nieustannej czci, jaką chrześcijanie ze Wschodu i z Zachodu otaczali dom Maryi w Nazarecie, miejsce Zwiastowania anielskiego i Wcielenia Syna Bożego.

Archeolodzy zapewniają, że każdy, nawet najmniejszy fragment odnalezionych malowideł i rycin (tzw. graffiti) będzie przedmiotem dokładnego badania naukowego, którego rezultaty zostaną opublikowane i podane do publicznej wiadomości.

« 1 »