nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 28.07.2008 09:15

Barwna mozaika - papieskie podsumowanie Sydney

Dane mi było spotkać młode oblicze Kościoła: było niczym wielobarwna mozaika dziewcząt i chłopców ze wszystkich zakątków ziemi, połączonych jedną wiarą w Jezusa Chrystusa – w ten sposób Benedykt XVI określił XXIII Światowe Dni Młodzieży.

Zakończone w Sydney spotkanie pozostaje w mym sercu jako doświadczenie nadzwyczajne – wyznał Papież, odmawiając z pielgrzymami w Castelgandolfo modlitwę Anioł Pański.

Spotkania te stanowią etapy wielkiej pielgrzymki przez ziemię, ukazującej, jak wiara w Chrystusa czyni nas wszystkich dziećmi jednego Ojca, który jest w niebie, i budowniczymi cywilizacji miłości – powiedział Benedykt XVI.

Papież przypomniał, że istotą spotkania w Sydney było uświadomienie centralnej roli Ducha Świętego w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina.

Za temat długiego okresu przygotowań do tego wydarzenia w Kościołach lokanych wybrano obietnicę zmartwychwstałego Chrystusa daną Apostołom: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”.

Duchowi Świętemu poświęcone były również trzy dni katechez, głoszonych w sydnejskich kościołach przez biskupów całego świata.

Benedykt XVI podziękował australijskiemu episkopatowi za trud przygotowań i serdeczne przyjęcie, a władzom tego kraju za cenną współpracę. Słowo podziękowania skierował również do wszystkich, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu Światowych Dni Młodzieży w Australii, także do Polaków.

« 1 »