nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 25.07.2008 08:34

Kościół we Francji ma nową stronę internetową

Kościół katolicki we Francji otworzył nową oficjalną stronę internetową www.eglise.catholique.fr.

Zastąpi ona poprzednią, istniejącą od siedmiu lat. Obecna witryna jest owocem długich badań, w które zaangażowało się kilkunastu biskupów i ponad 1300 internautów.

Twórcom chodziło przede wszystkim o lepszą dostępność materiałów dla ludzi spoza Kościoła, tak aby wchodząc na stronę, po kilku zaledwie kliknięciach mogli się dowiedzieć, czego naucza Kościół, jakie jest jego stanowisko w różnych kwestiach.

Wymagało to poszerzenia i dobrego uporządkowania archiwów, do których włączono również teksty z czasów poprzedzających pojawienie się internetu.

W tym celu zmieniono też adres strony, w której nie ma już, jak to było dotychczas (www.cef.fr ), żadnych skrótów, lecz jedynie dwa słowa: "eglise catholique" czyli Kościół katolicki.

W zamyśle twórców nowa strona ma ułatwić kontakt z żywym Kościołem, prowadzić od Kościoła wirtualnego do rzeczywistego.

Czytając na przykład tekst o rodzinie, będzie można się dowiedzieć, gdzie znaleźć duszpasterstwo rodzin i jakie inicjatywy Kościół w najbliższym czasie dla rodzin przygotowuje.

Wiadomości na portalu będą na bieżąco uzupełnianie przez współpracowników z diecezji i ruchów kościelnych.

« 1 »