nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 11.06.2008 10:35

Badania na temat dialogu między religiami i kulturami

W latach 2005-2007 Instytut Gallupa przeprowadził w 130 krajach świata sondaż na temat dialogu między religiami i kulturami.

Przepytano m.in muzułmanów. i ludzi wywodzących się z kultury chrześcijańskiej.

Muzułmanie i ludzie wywodzący się z kultury chrześcijańskiej są przekonani, że dialog i współistnienie są bardzo ważne dla dobra wspólnego.

Jednak obie strony cechuje spora nieufność - jak wykazują badania.

Wyznawcy islamu oskarżają świat zachodni o brak szacunku dla wyznawanych przez siebie wartości, zaś ludzie Zachodu są przekonani, że muzułmanie nimi gardzą.

Strony oskarżają się nawzajem o brak woli poprawy wzajemnych relacji. Wyjątkiem jest Izrael.
Dwie trzecie przepytanych tam osób uważa, że muzułmanie autentycznie chcą lepszych stosunków z resztą świata.

Ponad połowa ankietowanych uważa, że dialog jest konieczny.

Instytut Gallupa (ang. The Gallup Organization) to najstarszy instytut badania opinii społecznej na świecie, założony w 1935 roku przez George'a Gallupa.

Instytut ten stał się wzorem dla powstania podobnych placówek tego typu na całym świecie, jednocześnie kładąc podwaliny pod współczesny marketing polityczny.

Instytut Gallupa dostarcza różnorodnych informacji na temat opinii publicznej w kwestiach aktualnych wydarzeń występujących na świecie.

« 1 »