nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 08.05.2008 11:47

Ołtarz Trzech Tysiącleci na krakowskiej Skałce

We wspomnienie św. Stanisława, 8 maja, na krakowskiej Skałce poświęcony zostanie Ołtarz Trzech Tysiącleci.

Pierwsza Msza św. zostanie odprawiona przy nim 11 maja.

Wcześniej z Wawelu, od grobu św. Stanisława, na Skałkę, do miejsca jego męczeńskiej śmierci, przejdzie procesja z relikwiami patrona Polski.

Tradycja ta sięga średniowiecza, pierwsza procesja odbyła się po kanonizacji biskupa Stanisława w 1253 roku.

W ciągu wieków utrwalił się zwyczaj przejścia z relikwiami Świętego w niedzielę po 8 maja, czyli w oktawę uroczystości patronalnej św. Stanisława.

Święty Stanisław ze Szczepanowa był biskupem krakowskim w latach 1072-1079. Zginął śmiercią męczeńską, skazany przez króla Bolesława Śmiałego na śmierć przez poćwiartowanie.

Został kanonizowany 17 września 1253 r. przez papieża Innocentego IV. Jan XXIII ustanowił św. Stanisława wraz ze św. Wojciechem i Najświętszą Maryją Panną Królową Polski pierwszorzędnymi patronami Polski w 1963 r.

Pomysłodawcą budowy Ołtarza Trzech Tysiącleci jest przeor klasztoru paulinów na Skałce o. Andrzej Napiórkowski.

Autorem projektu jest prof. Wincenty Kućma.

Na trzech centralnych filarach z różowego kamienia znajdują się rzeźby przedstawiające postaci św. Stanisława, św. Wojciecha oraz Sługi Bożego Jana Pawła II.

Na ołtarzu przywołane zostały także postaci świętych związanych z Krakowem i zakonem paulinów – św. Jadwigi Królowej, św. siostry Faustyny, św. Jana Kantego i o. Augustyna Kordeckiego.

Na filarze trzech sakramentów: chrztu, Eucharystii i bierzmowania przedstawione zostały sceny biblijne oraz z życia narodu polskiego. Mensa ołtarzowa, ambonka i postument na relikwiarze świętych nawiązują zaś do symboliki Trójcy Świętej.

Ołtarz zajmuje powierzchnię tysiąca metrów kwadratowych, a jego zadaszenie w najwyższym punkcie osiąga 12 metrów. W konstrukcji umieszczonych zostało 500 miejsc siedzących.

« 1 »