nasze media MGN 07/2024

KAI

dodane 02.05.2008 09:13

Papieskie Dni Młodych w Starym Sączu

VII Papieskie Dni Młodych w Starym Sączu, jakie zaplanowano na pierwsze dni wakacji będą ważnym etapem przygotowań do przeżywania duchowej wspólnoty z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży w Sydney - podkreślają organizatorzy.

Hasłem spotkania będzie werset z Ewangelii „Wy jesteście światłem świata”.

Papieskie Dni Młodych organizowane na sądeckich błoniach będą miały mają charakter obozu turystycznego.

Wokół papieskiego ołtarza zostaną rozbite namioty a posiłki dla ponad tysiąca osób będzie wydawała kuchnia polowa obsługiwana przez harcerzy.

W sobotę po rozdaniu świadectw szkolnych 21 czerwca młodzi przyjadą na starosądeckie błonia, gdzie w 1999 roku gościł Jana Paweł II. W programie będą: Msze święte, dyskusje w grupach, koncerty, a także zwiedzanie klasztoru św. Kingi oraz wycieczki po górskich szlakach.

Jak mówi ks. Tadeusz Sajdak, sądeckie spotkania młodzieży to okazja, aby zaczerpnąć mocy z nauki sługi Bożego Jana Pawła II oraz utrwalić pozytywne nastawienie do ludzi i świata. - Po raz kolejny będziemy budować wspólnotę poprzez modlitwę adoracyjną, śpiew, liturgię, taniec - dodaje organizator spotkania.

Spotkanie przygotowuje Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu przy współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Tarnowskiej. Więcej informacji można znaleźć w Internecie www.centrum.stary.sacz.pl

« 1 »