nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 02.05.2008 09:03

Św. Andrzej Apostoł patronem jedności chrześcijan

Przechowywane od ośmiu wieków w Amalfi koło Neapolu relikwie św. Andrzeja przyciągają licznych pielgrzymów – także prawosławnych. Wielką cześć, jaką żywią oni dla tego apostoła, przypomniał Benedykt XVI w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Pismem tym mianował kard. Waltera Kaspera swoim specjalnym wysłannikiem na planowane na 8 maja w Amalfi obchody 800-lecia przeniesienia tam relikwii św. Andrzeja.

Papież poleca wstawiennictwu apostoła uczestników uroczystości i wszystkich chrześcijan, by umacnianie się i szerzenie jego kultu prowadziło ich do pełnej jedności.

Ciało św. Andrzeja przechowuje się od 1208 r. w krypcie katedry w Amalfi. Przywieziono je tam z Konstantynopola po zajęciu bizantyjskiej stolicy przez krzyżowców.

Jedynie czaszka pozostawała w Patras w Grecji, gdzie święty poniósł męczeństwo. W drugiej połowie XV wieku Grecy przewieźli ją do Rzymu, uciekając przed Turkami.

Znajdowała się w bazylice watykańskiej aż do 1964 r., gdy z woli Papieża Pawła VI zwrócono ją prawosławnemu metropolicie Patras. Cząstkę z pozostającego w Amalfi ciała apostoła przekazano 26 lutego 2006 r. Cerkwi greckiej.

Inną cząstkę relikwii apostoła w październiku 2007 r. otrzymał od arcybiskupa Amalfi prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.

« 1 »