nasze media Najnowszy numer MGN 04/2023

Radio Watykańskie/k

dodane 18.04.2008 10:03

Papież zachęca religie do dialogu dla dobra ludzkości

Benedykty XVI spotkał się z wyznawcami innych religii w Centrum Kulturalnym Papieża Jana Pawła II.

Wskazał na znaczenie dialogu międzyreligijnego dla wszystkich ludzi, i na jego najgłębszy sens, którym jest służba prawdzie.

Przypomniał długą tradycję współpracy wyznawców różnych religii w USA, międzyreligijnych spotkań modlitewnych w narodowy Dzień Dziękczynienia, czy wspólnych działań charytatywnych.

Benedykt XVI zachęcał wyznawców wszystkich religii, aby traktowali dialog nie tylko jako pomoc w większym wzajemnym zrozumieniu, ale też jako dalej idącą służbę społeczeństwu.(...)

„Szerszym celem dialogu jest odkrywanie prawdy. Skąd pochodzi rodzaj ludzki i jakie jest jego przeznaczenie? Co to jest dobro i zło? Co nas czeka na końcu naszej ziemskiej egzystencji? Tylko podejmując te najgłębsze pytania możemy budować trwałe podstawy pokoju i bezpieczeństwa rodziny ludzkiej. Żyjemy w epoce, w której te kwestie spycha się często na margines. Jednak nie można ich nigdy wykreślić z ludzkiego serca” – podkreślił Benedykt XVI.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w dialogu tym trzeba spokojnie, ale wyraźnie mówić o dzielących nas różnicach.

Należy bowiem uważnie słuchać głosu prawdy, by nie tylko odkrywać wspólne wartości, ale iść dalej, do ich najgłębszych podstaw. Najwyższy cel dialogu międzyreligijnego wymaga jasnego przedstawiania doktryn religijnych.

« 1 »