nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 26.02.2008 13:33

Paulini wybrali generała

Przełożonym generalnym Zakonu Paulinów został ponownie o. Izydor Matuszewski. Wyboru dokonała obradująca na Jasnej Górze Kapituła Generalna w 700. roku rocznicy zatwierdzenia Zakonu przez Stolicę Apostolską. O. Matuszewski jest 86. najwyższym paulińskim przełożonym.(...)

O. Izydor podziękował ojcom i braciom za zaufanie oraz wybór na kolejną kadencję.(...) Powiedział, że misję przełożonego generalnego traktuje jako służbę i podążanie wraz z Jezusem drogą krzyżową: „Mam nadzieję, że idąc tą drogą, spotkam święte Weroniki i Szymonów, a nade wszystko spotkam Najświętszą Matkę i Jana, który powtarza oto Matka wasza”.

O. Izydor Matuszewski funkcję generała Zakonu Paulinów pełnić będzie przez najbliższe 6 lat. Władza generała rozciąga się na wszystkich paulinów posługujących na świecie.

Generał ma 66 lat. Do Zakonu Paulinów wstąpił w 1960 r. Większość dotychczasowej kapłańskiej posługi pełnił na Jasnej Górze, gdzie był duszpasterzem młodzieży, wieloletnim kustoszem i dwukrotnym przeorem.

« 1 »