nasze media MGN 07/2024

Radio Watykanskie/k

dodane 06.12.2007 12:40

Benedykt XVI o Adwencie i św. Chromacjuszu

Ojciec Święty zachęcił wiernych, by Adwent był dla każdego okresem refleksji, modlitwy i duchowej przemiany.

Przypomniał iż Bóg każdego kocha i nikogo nie opuszcza.

Katechezę środową Benedykt XVI poświęcił postaci św. Chromacjusza z Akwilei.

Święty Chromacjusz urodził się w 345 r. Bronił prawdy o Wcieleniu Słowa Bożego, zachęcał św. Hieronima do przekładu Biblii i trwał ze swymi wiernymi w okresie najazdów barbarzyńskich na Półwysep Apeniński.

Zachęcał wiernych do gorliwej modlitwy i ufności w Boże miłosierdzie. Ta zachęta, jak i jego nauczanie pozostają aktualne także dla nas.

Był przyjacielem świętych: Ambrożego, Hieronima, Rufina, Jana Chryzostoma. Święcenia biskupie przyjął w 388 r. z rąk świętego Ambrożego. Szanowano go szczególnie za życiową mądrość i gorliwą posługę. Niestety jego pisma oraz wspaniały księgozbiór, zgromadzony w siedzibie biskupiej, zostały zrabowane i zniszczone przez Gotów i Hunów w czasie najazdów na Akwileję. Do naszych czasów zachowało się ok. 40 jego kazań, 60 traktatów oraz Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza.

Nawiązując do obecnego okresu roku kościelnego, Benedykt XVI powiedział: "Adwent jest czasem modlitwy. Wejdźcie w kontakt z Bogiem, bo Bóg nas zna. Zna każdego z nas. Kocha nas i nie zostawia".

« 1 »