nasze media Najnowszy numer MGN 04/2023

PAP/k

dodane 10.10.2007 12:02

Pesymizm jest zaraźliwy

Jak wykazały badania opublikowane na łamach pisma "Journal of Consumer Research", pod wpływem innych osób najłatwiej jest zmienić nastawienie nie ze złego na dobre czy z dobrego na złe, ale ze złego na jeszcze gorsze.

Ochotnikom, na których przeprowadzono badania, zaprezentowano informacje na temat nowego produktu, po czym każda z badanych osób niezależnie wyrażała o nim swoją opinię. Zgodnie z tym, czego się spodziewano, niektóre opinie były pozytywne, inne zaś negatywne.

Następnie naukowcy informowali badanych o tym, jakie opinie o tym samym produkcie formułowali ich rówieśnicy.

Zaobserwowano wówczas, że szczególny wpływ na zmianę postaw miały opnie negatywne.

Naukowcy odkryli również, że ci, którzy na samym początku byli negatywnie nastawieni, szczególnie łatwo - pod wpływem wymiany poglądów z rówieśnikami - zmieniali swoją postawę na jeszcze bardziej negatywną.

« 1 »