nasze media MGN 07/2024

IAR/k

dodane 11.06.2007 09:59

Młodzież i Rok Delfina

ONZ i uczniowie szkoły międzynarodowej w Bonn będą współpracować przy ratowaniu delfinów.

Porozumienie zawarto w ramach obchodzonego właśnie Roku Delfina. Rok Delfina został zorganizowany pod egidą Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Ochrony Środowiska.

Celem Roku Delfina jest zwrócenie uwagi na problem gwałtownego zmniejszania się populacji delfinów i waleni, rosnącego zagrożenia dla ich środowiska naturalnego i zmniejszających się szans na przeżycie gatunków w starciu z cywilizacją.

Jednym z założeń akcji jest edukacja młodzieży.

Mająca siedzibę w Bonn, Konwencja o Ochronie Wędrownych Gatunków Dzikich Zwierząt CMS podjęła współpracę z uczniami Bońskiej Szkoły Międzynarodowej.

Ich zadaniem jest zaprojektowanie plakatu, który potem będzie wykorzystany w kampanii Roku Delfina.

Młodzież pomoże też w dystrybucji toreb z nadrukowanym przesłaniem "Jeśli nie uratujemy ich teraz, to kiedy?".
« 1 »