nasze media Mały Gość 04/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 19.02.2007 13:15

Wspólna pielgrzymka katolików i muzułmanów

Podróż przedstawicieli francuskiego Kościoła katolickiego i wyznawców islamu do Algierii odbędzie się 17- do 21 lutego.

Wspólna pielgrzymka ma służyć umocnieniu istniejących relacji oraz świadczeniu o możliwości współpracy katolików i muzułmanów.

W jej trakcie delegacja odwiedzi między innymi Constatine, biskupią stolicę św. Augustyna – Hipponę oraz Thiberine, gdzie islamscy fundamentaliści zamordowali w 1996 r. siedmiu trapistów.

W pielgrzymce uczestniczy zwierzchnik liońskich muzułmanów Azedine Gaci oraz tamtejszy arcybiskup, kard. Philippe Barbarin.

„Podczas pielgrzymki odbędą się spotkania ze szkołą imamów zarówno w Constantine jak i w Algierze” - powiedział kard. Barbarin.

„Inspiracją są dla mnie słowa Benedykt XVI wypowiedziane kilka dni po zakończeniu podróży do Bawarii. Papież zachęcił nas do podejmowania dialogu oraz starań o lepsze wzajemne poznanie. Podjęliśmy współpracę z meczetem w Lyonie. Mówiliśmy o koncepcji Boga i jego wszechmocy, miłosierdziu. Poruszamy też zagadnienia praktyczne: stosunku do życia, problemów bioetyki, praktyk duchowych – postu, modlitwy, pielgrzymki, jałmużny. Sądzę, że nawiązaliśmy bardzo bogaty dialog, w bardzo różnych i ważnych sprawach” – podkreślił kard. Barbarin.

« 1 »