nasze media MGN 05/2024

KAI/k

dodane 08.02.2007 09:02

Kościół rodziną Boga

Swoją katechezę podczas audiencji ogólnej 7 lutego Benedykt XVI poświęcił małżonkom Akwili i Pryscylli - współpracownikom św. Pawła.

Papież przypomniał za św. Pawłem, że w ich domu w Koryncie zbierali się pierwsi chrześcijanie, był on więc "pierwszym Kościołem". Papież podkreślił, że to również dzięki wierze ludzi świeckich, rodzinom i małżonkom "chrześcijaństwo dotarło do naszego pokolenia".

"Do zakorzenienia się Kościoła przyczynili się więc nie tylko apostołowie, ale także zaangażowanie rodzin, małżonków, wiernych świeckich", gdyż "tylko w ten sposób rośnie Kościół" - mówił Ojciec Święty.

"Tak było na początku, tak jest również teraz" - dodał. Podkreślił, że każdy dom może stać się małym Kościołem nie tylko w tym sensie, że panuje w nim chrześcijańska miłość (...) ale też dlatego, że całe jego życie obraca się wokół jednego Jezusa Chrystusa.

Kościół jest rodziną Boga - stwierdził papież. "Uczcijmy Akwilę i Pryscyllę jako przykład życia małżeńskiego, odpowiedzialnie zaangażowanego, i znajdźmy w nich wzór Kościoła, rodziny Boga po wszystkie czasy"

« 1 »