nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

KAI/g

dodane 17.12.2006 13:58

Betlejemskie światło pokoju już w Polsce

Światło Pokoju niesione przez sztafetę skautów z Groty Narodzenia Chrystusa w Betlejem dotarło do Polski. W niedziele rano, 17 grudnia, na przejściu granicznym na Łysej Polanie, skauci słowaccy uroczyście przekazali światło reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego.

Światło będzie wędrować po naszym kraju już po raz piętnasty, tym razem pod hasłem "Jeden Świat - jedno Światło".

Betlejemskie Światło Pokoju rozpocznie swoją wędrówkę po naszym kraju od Podhala. Stopniowo będzie przekazywane polskich harcerzy do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, urzędów, instytucji i mediów. Podobnie jak w latach ubiegłych, zostanie przekazane prezydentowi Polski, premierowi, marszałkom Sejmu i Senatu.

Zgodnie z zasadą skautowej sztafety, Betlejemskie Światło Pokoju przekazywane jest przez ZHP skautom z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji.

Betlejemskie Światło Pokoju przywieźli skauci austriaccy z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem. W katedrze wiedeńskiej odbierają je skauci z sąsiadujących krajów i przekazują swoim sąsiadom tak, by Płomień otoczył całą Europę.

Harmonogram przekazywania Betlejemskiego Światełka Pokoju oraz historię z nim związaną można znaleźć na stronie www.zhp.pl

« 1 »