nasze media Najnowszy numer MGN 02/2023

KAI

dodane 24.08.2006 09:16

Wspólnoty Jerozolimskie w Warszawie

Mnisi i mniszki ze Wspólnot Jerozolimskich już wkrótce zamieszkają w Warszawie. Byłaby to ich pierwsza fundacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólnoty słyną z troski o piękno liturgii i modlitwy w centrach wielkich miast.

Prymas Polski powierzył im kościół przy Trasie Łazienkowskiej, niedaleko stadionu Legii - jednak budynki te wymagają gruntownych remontów.

Kościół przy ul. Łazienkowskiej posiada jedynie mury, sklepienia i okna - zanim więc w jego wnętrzu rozbrzmiewać będą modlitwy - mnisi muszą wpierw przeprowadzić prace wykończeniowe - założyć instalacje elektryczne i ogrzewanie, oraz wyposażyć świątynię w podstawowe sprzęty: ołtarz i ambonę.

Prace remontowe niezbędne są też w pomieszczeniach, które zostaną przekształcone w cele mniszek oraz urządzenie m.in. kapitularza (sali spotkań wspólnoty), biblioteki i rozmównic, gdzie goście będą mogli porozmawiać z mnichami.

Warszawskie domy Wspólnot Jerozolimskich będą kolejnymi po Paryżu, Strasburgu, Florencji, Brukseli, Montrealu i innych. Charyzmatem mnichów i mniszek jest życie "na pustyni wielkich miast" gdyż właśnie tam chcą oni stwarzać "oazy ciszy i modlitwy". Są mieszkańcami wielkich aglomeracji, żyją ich rytmem bo jak mówią "ich klasztorem jest miasto". Dewizą są słowa: "w sercu miast - w sercu Boga".

Trzykrotnie w ciągu dnia mnisi i mniszki zbierają się na modlitwie liturgicznej w kościele. Ich świątynie są otwarte a na taką modlitwę może przyjść każdy.

Ponadto bracia i siostry podejmują pracę zarobkową na pół etatu. Jest to zarazem akt solidarności i kontestacji. Solidarności - bo pracują na własne utrzymanie jak większość ludzi, kontestacji - gdyż zarabiają tylko na życie, a nie dla zysku.

Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie zostały założone przez br. Pierre-Marie Delfieux w Paryżu 1 listopada 1975 roku. Liczą obecnie ok. 180 mnichów i mniszek 30 różnych narodowości - także polskiej. Kościół zatwierdził wspólnotę braci i sióstr jako dwa instytuty życia konsekrowanego o charakterze monastycznym.

« 1 »