nasze media MGN 05/2024
dodane 15.02.2024 09:31

Zatrzymaj się nad Bożym Słowem

1. Niedziela Wielkiego Postu, 18.02.2024

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali (Ewangelia: Mk 1,12-15) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Czy zdarzyło Ci się kiedyś pomylić trasę? Musiałeś wtedy zawrócić i jechać w przeciwnym kierunku, do momentu aż znalazłeś się na właściwej drodze. Właśnie na czymś takim polega nawrócenie. Zmiana kierunku o 180 stopni. Odwrócenie się od dotychczasowego postępowania i obranie nowego stylu życia. Nawrócenie obejmuje myśli, pragnienia i czyny. Jeśli na tych trzech poziomach zaczniesz zmieniać kierunek o 180 stopni w stronę Boga, to będzie oznaczało, że znalazłeś się na drodze do zbawienia. Zastanów się teraz nad postanowieniem wielkopostnym, które pomoże Ci w nawróceniu.

2. Niedziela Wielkiego Postu, 25.02.2024

Przemienienie Pańskie (Ewangelia: Mk 9,2-10) Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Czy możesz teraz w myślach wymienić swoich trzech najlepszych przyjaciół? Jeśli Ci się udało, to super. Zastanów się, dlaczego właśnie oni należą do tego grona i dlaczego tak bardzo ich lubisz. Pan Jezus też miał trzech szczególnych przyjaciół. Byli to Piotr, Jakub i Jan. To oni spędzali z Chrystusem więcej czasu. Do grona swoich przyjaciół Jezus zaprasza i Ciebie, dlatego postaraj się dać Mu trochę więcej czasu. Dowiedz się, w jakie dni i o której godzinie odbywają w Twojej parafii Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale i idź na te nabożeństwa.

3. Niedziela Wielkiego Postu, 3.03.2024

Zapowiedź męki i zmartwychwstania (Ewangelia: J 2,13-25) Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Gdybyś mógł wybrać jedną z trzech supermocy: latanie, znajomość myśli innych, nurkowanie bez specjalnego sprzętu – co byś wybrał? Ponieważ Pan Jezus jest Bogiem, posiada megamoce. Może Cię to zaskoczy, ale On zna wszystkie Twoje myśli. Serio. I chociaż te myśli nie zawsze są dobre, to mimo wszystko Chrystus bardzo Cię kocha i chce, byś Ty też Go kochał. Od teraz przy rachunku sumienia i spowiedzi bardziej zwracaj uwagę na te złe myśli i wyznaj je w sakramencie pokuty i pojednania, aby z czystym sumieniem przystępować do Komunii Świętej.

4. Niedziela Wielkiego Postu, 10.03.2024

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony (Ewangelia: J 3,14-21) Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”. Czego się boisz: pająków, ciemności, węży, a może czegoś innego? Nazwij to. Izraelici, którzy odwrócili się od Pana Boga, bardzo bali się węży, które ich kąsały. Jednak miłosierny Bóg postanowił ich ocalić i nakazał Mojżeszowi sporządzić węża. Każdy, kto na niego spojrzał, wracał do zdrowia. Pan chciał, aby Izraelici zmierzyli się ze swoim strachem. Wielki Post jest okazją, byś zmierzył się z tym, czego się boisz. Zastanów się, co to jest, i módl się codziennie, aby Jezus zabrał ten lęk.

5. Niedziela Wielkiego Postu, 17.03.2024

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity (Ewangelia: J 12,20-33) Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!”. Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”. Piąta niedziela Wielkiego Postu jest nazywana „niedzielą czarną”, ponieważ w tym dniu zakrywamy krzyże. Jezus jest jakby ukryty po to, aby za Nim zatęsknić, aby jeszcze bardziej szukać Go w swoim życiu i na nowo odkryć. Podczas Liturgii Wielkiego Piątku krzyże zostają uroczyście odsłonięte. Kapłan podczas ceremonii śpiewa: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata”. Pozostali odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Już dzisiaj zaplanuj sobie udział w całym Triduum Paschalnym.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..