nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

pap/aś

|

PAP

dodane 04.05.2023 14:51

Matura

Pierwszy rocznik, który uczył się w ośmioletniej szkole podstawowej i w czteroletnim liceum zdaje egzamin dojrzałości.

W tym roku egzaminy przeprowadzane będą w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, to pierwszy rocznik, który uczył się w ośmioletniej szkole podstawowej i w czteroletnim liceum zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i będzie zdawać egzamin w nowej formule. Otrzymali arkusze egzaminacyjne z elementami graficznymi w kolorze fioletowym.

Z kolei tegoroczni absolwenci techników to ostatni rocznik, który był w gimnazjum i kończy czteroletnie technikum, uczący się według starej podstawy programowej. Będą oni zdawać maturę w starej formule. Wraz z nimi maturę w tej formule zdawać będą też tegoroczni absolwenci szkół branżowych II stopnia. Absolwenci techników maturę w nowej formule będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników. Otrzymali arkusze oznaczone kolorem pomarańczowym.

Chęć przystąpienia do polskich egzaminów maturalnych zadeklarowało także 153 abiturientów, obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br., po ataku Rosji na Ukrainę.

Egzamin maturalny – podobnie jak w roku ubiegłym i dwa lata temu – będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Stanowią one zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. Osobne wymagania egzaminacyjne opracowano dla absolwentów czteroletnich liceów, a osobne dla absolwentów czteroletnich techników, szkół branżowych II stopnia i absolwentów szkół ponadpodstawowych z lat ubiegłych.

Maturzysta (niezależnie czy zdaje maturę według starej, czy według nowej formuły) musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przeprowadzony będzie 17 maja.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja. Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9.00 i 14.00. Tylko w pierwszym dniu nie będzie egzaminu po południu.

Sesja egzaminów ustnych rozpocznie się 10 maja i potrwa do 23 maja. Egzaminy ustne będą przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..