nasze media Najnowszy numer MGN 10/2023
dodane 04.01.2023 09:38

Wielkie zmiany

Codzienne życie ludzi dziewięć wieków temu było podobne do naszego. Tylko zmiany zachodziły wolniej niż dzisiaj.

Niewielu wiedziało nawet, że zaczął się 1000 rok. Upływający czas liczono latami panowania władcy albo papieża. Wydarzenia i przemiany sprzed dziewięciuset laty były szczególnie ważne dla zwykłych ludzi, i to również w późniejszych wiekach.

Zboże i pieniądze

XI wiek to przede wszystkim czas zboża. Uprawiano go coraz więcej i dopóki nie przywieziono z Ameryki ziemniaków, zboże było podstawą żywienia Europejczyków. Chłopi, produkując więcej, niż potrzebowali, zaczęli nadwyżkę sprzedawać, a to oznaczało, że częściej posługiwano się pieniędzmi. Handlowano na miejskich targach, co okoliczni mieszkańcy traktowali też jako okazję do spotkania. Ludzie zmieniali powoli miejsce zamieszkiwania. Kiedyś swoje domy budowali w zamkniętych grodach, teraz wokół rozrastających się miast powstawały wsie. XI wiek to też wzrost liczby ludności. Na zachodzie i północy Europy nawet trzykrotny, a społeczność w Chinach w tym czasie liczyła ok. 100 milionów osób. Ludzie zaczęli częściej i dalej się przemieszczać, pielgrzymowali także bardzo często do miejsc świętych. Polsce XI wiek przyniósł pierwszego króla, Bolesława Chrobrego, koronowanego 18 kwietnia 1025 roku. Nasz kraj stał się królestwem, a władca tak zwanym pomazańcem Bożym.

Wyprawy i zakony

W 1054 roku doszło do Wielkiej Schizmy Wschodniej. Patriarcha Konstantynopola przestał uznawać zwierzchnictwo Rzymu. To wtedy chrześcijanie zostali podzieleni na Kościoły prawosławny i rzymskokatolicki. Tak jest do dziś. We włoskiej Bolonii natomiast w 1088 roku założono pierwszy uniwersytet. Był on wzorem dla słynnych uczelni tworzonych w kolejnych wiekach. Pod koniec XI wieku ważne wydarzenia działy się w Jerozolimie. W 1071 roku zdobyli ją Turcy. Do krucjaty i odbicia miasta wezwał dopiero papież Urban II na synodzie w Clermont w 1095 roku. I tak wiek XI zakończył się zdobyciem Świętego Miasta i powstaniem Królestwa Jerozolimskiego. Był to początek wypraw krzyżowych oraz czas tworzenia zakonów rycerskich. Kościół w XI wieku to jednak nie tylko wyprawy krzyżowe. Pod koniec wieku św. Bernard z Clairvaux założył nowy zakon – cystersów. Zakon ten był obecny również w Polsce. Ale o mnichach w białych habitach napiszemy w kolejnych odcinkach tego historycznego cyklu.

Cenne wynalazki

Trudno wyobrazić sobie życie bez prądu czy internetu. Jednak prawdziwą katastrofą byłby brak jedzenia. A z takim problemem musieli mierzyć się ludzie przed wiekami. Stopniowe zmiany poprawiały jednak sytuację. Wprowadzano żelazne narzędzia, które pozwalały głębiej i szybciej orać ziemię. Ważniejszy był jednak płodozmian. Wcześniej w celu użyźnienia gleby część pól pozostawiano odłogiem. Ludzie jednak odkryli, że taki sam efekt osiągną, sadząc na zmianę na polach rzepę, koniczynę i zboże. Podczas pracy na roli korzystano z pomocy wołów, a bogatsi chłopi zaczęli zastępować je równie silnymi, ale szybszymi końmi. Kiedy żywności było już więcej, ludzie zaczęli handlować tym, co wytworzyli. Rozwijało się także rzemiosło. W XI wieku pojawił się m.in. młyn wodny, który zastąpił ręczne żarna do mielenia zboża. Zawód młynarza był ceniony i przekazywany z pokolenia na pokolenie. ☻

Cenna historia

Tkanina z Bayeux powstała w XI wieku; opowiada historię podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę (Wilhelma zobaczycie na powiększonym fragmencie z prawej strony; to ten z napisem hic est Willel dux). To jedno z najważniejszych źródeł poznania taktyki, uzbrojenia i życia codziennego ówczesnych ludzi. Tkanina ma prawie 70 metrów długości i jest szeroka na pół metra (na zdjęciu powyżej zmieścił się tylko jej początek). Wyhaftowano na niej 58 scenek, 626 postaci, 202 konie, 55 psów i 505 innych zwierząt, a także 37 budowli i 41 statków. Zaznaczono nawet przelot komety Halleya, która pojawiła się na niebie właśnie w 1066 roku. To bezcenne dzieło niemal zniszczono podczas rewolucji francuskiej, gdy użyto go jako plandeki dla wozów wojskowych.☻

Cenne odkrycia

W XI wieku, gdy krzyżowcy zdobyli Jerozolimę, powstało Królestwo Jerozolimskie. Był to okres wojen i zbrodni, ale też czas pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Wtedy też powstały zakony rycerskie, m.in. joannici (wcześniej tworzyli bractwo przy szpitalu św. Jana Chrzciciela w Jerozolimie). Zakon rycerski joannitów odpowiadał za bezpieczeństwo w królestwie. Szpitalnicy, bo tak ich nazywano, budowali też w Palestynie zamki-szpitale. Komandorie joannitów, czyli najczęściej zamek, kościół i dobra ziemskie, powstawały też w Europie. W Polsce komandorie utworzono w Oleśnicy, Strzegomiu, Poznaniu. Joannici nosili czarny strój z białym krzyżem, później do walki zakładali czerwoną tunikę z białym krzyżem. Zakon istnieje do dziś – pod nazwą Zakon Maltański. ☻

Dostępna jest część treści. Chcesz więcej? Dostęp do treści jest ograniczony Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..