nasze media Najnowszy numer MGN 10/2023

ks. Rafał Skitek/Radio eM

dodane 17.01.2023 12:59

Katolicyzm wśród Hindusów

Obecny jest przede wszystkim w południowych Indiach, w stanie Kerala, mimo że na zdecydowanej większości terytorium kraju przeważa hinduizm. To jeden z czterech Kościołów wschodnich, posiadających wspólną, wschodniosyryjską tradycję liturgiczną.

J ego początki sięgają misji św. Tomasza Apostoła. Zgodnie z tradycją po śmierci Pana Jezusa ewangelizował on właśnie w Indiach. Przybył tam w roku 52. To tłumaczy, dlaczego wierni Kościoła Syromalabarskiego nazywani są czasem „chrześcijanami świętego Tomasza”. Szacuje się że na świecie jest ich ok. 5 milionów. Przez wiele wieków Kościół Syromalabarski pozostawał bez kontaktów z Rzymem. Dopiero za sprawą Portugalczyków w XV wieku zostały one przywrócone. Misjonarze, nie rozumiejąc do końca zastanych na miejscu tradycji chrześcijańskich, chcieli – w dobrej wierze – narzucić styl łaciński. Wzbudziło to jednak ogromny sprzeciw. Do tego stopnia, że w wieku XVII na kilka lat zerwano jedność ze Stolicą Apostolską. Z drugiej strony obecność portugalskich misjonarzy zaowocowała lepszym kształceniem przyszłych księży i wzrostem liczby powołań. Jeszcze do niedawna, do Soboru Watykańskiego II, językiem liturgicznym Kościoła Syromalabarskiego był tzw. starożytny syriacki. Pod koniec lat 60. minionego wieku wprowadzono język współczesny – malajalam. Jednak nie doprowadziło to do jedności liturgicznej, której się spodziewano. Niektórzy domagali się zachowania tzw. tradycji chaldejskiej, inni oczekiwali zbliżenia się do tradycji łacińskiej. Jednym z przejawów trwającego sporu była postawa celebransa podczas liturgii. W tej sprawie interweniował nawet Jan Paweł II. W 1999 roku zalecił Kościołowi Syromalabarskiemu, aby przed modlitwą eucharystyczną kapłan zwrócony był do ludu, następnie do momentu rozdzielania Komunii św. ad orientem, czyli w stronę ołtarza i tyłem do zebranych wiernych, by potem znów odwrócić się w stronę ludu. Rozwiązanie to nie zostało jednak przyjęte. Nawet Synod Kościoła Syromalabarskiego zwołany przed 21 laty nie był w stanie wprowadzić ujednolicenia w liturgii. Ale w lipcu tego roku Stolica Apostolska opublikowała kolejny list do Kościoła Syromalabarskiego. Papież Franciszek ponownie zaapelował o jednolity sposób sprawowania Eucharystii, zgodnie z postanowieniem synodu tego obrządku w 1999 roku. Podkreślił, że przyczynia się to do większej stabilności i kościelnej jedności w tej wspólnocie, a także pomaga w ewangelizacji. Jak widać, przepisy liturgiczne obowiązują nie tylko katolików obrządku rzymskiego. Ich wierne przestrzeganie to przejaw miłości do Kościoła.

Dostępna jest część treści. Chcesz więcej? Dostęp do treści jest ograniczony Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..