nasze media Najnowszy numer MGN 10/2022

Gabriela Szulik

dodane 20.05.2021 09:51

Najważniejszy tydzień w roku

Najpierw „Hosanna!”. Kilka dni później: „Ukrzyżuj Go!”. Droga do zmartwychwstania – od śmierci do życia.

Dlaczego Tydzień WIELKI? Bo przypomina o najważniejszych wydarzeniach, jakie dokonały się dla naszego zbawienia. Nazywamy go Wielkim – a trwa tylko pięć dni. Od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Czwartku. Potem zaczyna się Święte Triduum Paschalne, czyli trzy święte dni, trzy wydarzenia, przez które idziemy z Jezusem. Przechodzimy przez Jego mękę (Wielki Piątek), śmierć i grób (Wielka Sobota), do zmartwychwstania (Wielka Niedziela). Trzeba znać i rozumieć te wydarzenia i w nich uczestniczyć, by radość Wielkanocy była tak wielka, że całemu światu chciałoby się ogłosić: „Chrystus zmartwychwstał!”.

Niedziela Palmowa

Wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy na pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jezusa witały tłumy. Ludzie rzucali gałązki oliwne albo palmowe i wołali: „Hosanna, Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. To wydarzenie wspominają wszyscy czterej ewangeliści. W kościele: – Msze św. rozpoczynają się poświęceniem palm, w Polsce to najczęściej gałązki wierzbowe z baziami; – czytany jest opis męki Pana Jezusa, często z podziałem na role; – obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych – ksiądz ubrany jest w czerwony ornat. W domu: – poświęcone palmy można zatknąć za krzyż lub obraz, czasem z gałązek robi się krzyżyki i umieszcza w ziemi w ogrodzie, na polu albo przed domem; według tradycji ma to chronić od nieszczęść.

Dzień męki i śmierci Pana Jezusa

Zaczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w czwartkowy wieczór. W czasach Pana Jezusa nowy dzień zaczynał się od wieczora, a nie od północy, tak jak dzisiaj. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa. Podał uczniom chleb, mówiąc: „To jest Ciało moje”. Potem podał wino, mówiąc: „To jest moja Krew” i dodał: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Te same gesty i słowa Pana Jezusa powtarzamy w każdej Mszy św. W kościele: – puste tabernakulum, zgaszona wieczna lampka – to przypomina, że po ostatniej wieczerzy Pan Jezus modlił się w Ogrójcu, że został aresztowany, że uczniowie Go opuścili, że noc spędził w więzieniu; – pusty ołtarz bez obrusa – to symbol Jezusa, którego poniżano, odarto z szat i ukrzyżowano; – Najświętszy Sakrament przeniesiony jest do bocznej kaplicy zwanej ciemnicą – to przypomina, że Jezus przed męką modlił się w Ogrójcu, że zdradził go Judasz, jeden z uczniów, że noc spędził w więzieniu. Przez cały wieczór w ciemnicy trwa adoracja Pana Jezusa – dziękujemy Mu za to, że mimo lęku wypełnił wolę Ojca, że chciał nas zbawić. W piątek w ciągu dnia rozważana jest Droga Krzyżowa, a po południu odprawiana jest liturgia Męki Pańskiej. Słuchamy opisu męki Pana Jezusa i adorujemy krzyż, klękając przed nim i całując go. W domu: – krzyż dekorujemy i umieszczamy w najważniejszym miejscu; – w godzinie śmierci Pana Jezusa (15.00) odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego; – pościmy (nie jemy mięsa i w ogóle jemy mniej) i dbamy o ciszę w domu (nie słuchamy głośnej muzyk

Dzień pogrzebu Pana Jezusa

Wielka Sobota to dzień wielkiej ciszy i smutku. Pan Jezus nie żyje. Został zabity i pochowany w grobie. Ten dzień rozpoczyna się po piątkowej liturgii Męki Pańskiej. Najświętszy Sakrament przenosi się do symbolicznego grobu, gdzie znajduje się figura przedstawiająca martwe ciało Jezusa. Tam trwa adoracja, w wielu kościołach przez całą noc i dzień. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem klękamy na dwa kolana. Tego dnia nie ma Mszy Świętej. W kościele: – Boży grób z Najświętszym Sakramentem w monstrancji okrytej welonem – znak, że umęczone ciało Pana Jezusa owinięto w płótna; – modlitwa w ciszy – adoracja Pana Jezusa. W domu: – zgodnie z tradycją przygotowujemy do poświęcenia pokarmy na stół wielkanocny; – pościmy jeszcze przez cały dzień; – dbamy o ciszę.

Dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa

Wieczorem w sobotę, najlepiej po zachodzie słońca, rozpoczyna się Wigilia Paschalna, najważniejsza liturgia w ciągu roku. W kościele: – poświęcenie ognia przed kościołem i zapalenie od niego świecy paschalnej – symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego; – ciemny kościół rozświetlany jest stopniowo światłem paschału, zebrani zapalają od niego swoje świece. Pięć czerwonych gwoździ na paschale to symbol ran Jezusa, oprócz tego wypisane są na nim cyfry bieżącego roku i litery A – alfa: początek i Ω – omega: koniec; – poświęcenie wody, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wodą; – procesja rezurekcyjna ogłaszająca światu, miastu, mieszkańcom, że Jezus zmartwychwstał. Trzy najważniejsze dni w roku kończą się nieszporami w Niedzielę Wielkanocną. W domu: – uroczyste rodzinne śniadanie wielkanocne ze wspólną modlitwą przy domowym paschale – znaku Pana Jezusa Zmartwychwstałego. i).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  Anonymous
 • 2
  Alex
 • 3
  maryniakopec
  ostatnia aktywność: 07.01.2020
  łączna liczba komentarzy: 36
 • 4
  gr3
 • 5
  wojas004
  ostatnia aktywność: 15.09.2019
  łączna liczba komentarzy: 113

Najwyżej docenione