nasze media Najnowszy numer MGN 04/2023

Joanna Juroszek

|

MGN 10/2019

dodane 18.10.2019 15:47

Pakiet różańcowy

Męczy was Różaniec? To zbyt długa i nudna modlitwa? Poznajcie, jaką ma moc! Oto ciekawostki na temat tej niezwykłej modlitwy.

Jedno „Zdrowaś,  Maryjo” dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem

To słowa św. Jana Marii Vianneya, patrona wszystkich księży, szczególnie proboszczów. Spośród świętych, którzy jak on ukochali modlitwę różańcową, wymienić można św. Jacka. Mówił on: „Kochaj Maryję z ufnością i proś, o co chcesz, a wszystko otrzymasz”. Ale też św. ojca Maksymiliana Kolbego, który twierdził, że podczas tej modlitwy „w serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei”, i św. ojca Pio, który Różaniec nazwał bronią w walce ze złem. „Tym się zwycięża szatana” – wyjaśniał.

Różaniec to nie klepanie zdrowasiek

Modląc się na różańcu, rozważamy całe ziemskie życie Pana Jezusa – między innymi Jego narodzenie, ustanowienie Eucharystii, śmierć i zmartwychwstanie. Maryi poświęcone są tylko dwie spośród tajemnic chwalebnych – wniebowzięcie i ukoronowanie Jej na Królową świata. Jedna tajemnica (też chwalebna) poświęcona jest Kościołowi, a więc każdemu z nas. To tajemnica Zesłania Ducha Świętego.

Różaniec to jedna z najbardziej biblijnych modlitw

Jedna dziesiątka Różańca składa się z Modlitwy Pańskiej, czyli „Ojcze nasz”, której nauczył nas sam Pan Jezus (zob. Mt 6,7-15), i dziesięciu „Zdrowaś, Maryjo”. Pierwsza część Pozdrowienia Anielskiego (tak inaczej nazywa się „Zdrowaś, Maryjo”) to słowa Archanioła Gabriela skierowane podczas zwiastowania do Maryi: „Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą” (zob. Łk 1,28), i słowa świętej Elżbiety do Maryi (nawiedzenie): „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” (zob. Łk 1, 41-42).

Druga część „Zdrowaś, Maryjo” powstała, kiedy Europę pustoszyła dżuma

W XIV wieku ta straszna choroba zabijała tysiące ludzi. Wtedy to do Pozdrowienia Anielskiego dołożono słowa: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”. W 1566 r. całe „Zdrowaś, Maryjo” zatwierdził papież Pius V, a dwa lata później Pozdrowienie Anielskie stało się oficjalną modlitwą Kościoła.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..