nasze media MGN 05/2024
dodane 08.12.2017 10:52

Odpowiedzi na pytania roratnie

Pytania i odpowiedzi z 22 grudnia:

1. Dlaczego św. Józefa wybrano na patrona Kościoła? (Ponieważ był dobrym, sumiennym strażnikiem Skarbów: Maryi i Jezusa)

2. Kto i kiedy ogłosił św. Józefa patronem Kościoła? (Papież Pius IX, dekretem z 8 grudnia 1870 roku) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Wymień przynajmniej trzy kraje, które wybrały św. Józefa na swojego patrona. (Meksyk, Kanada, Peru, Czechy, Belgia, Chiny, Austria, Hiszpania, Korea, Portugalia)

 

Pytania i odpowiedzi z 21 grudnia:

1. Jak nazywa się świętego w niebie, który wstawia się za nami u Boga? (Orędownik) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

2. Jak nazywał się obóz koncentracyjny, w którym uwięzieni księża oddali się pod opiekę św. Józefa? (Dachau)

3. Jaką obietnicę złożyli św. Józefowi? (Że będą pielgrzymować do jego sanktuarium w Kaliszu)

 

Pytania i odpowiedzi z 20 grudnia:

1. W jakim mieście umarł św. Józef? (W Nazarecie)

2. Kto prawdopodobnie był przy śmierci Józefa? (Jezus i Maryja)

3. Dlaczego św. Józef jest patronem dobrej śmierci? (Bo umarł w obecności Jezusa i Maryi) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

 

Pytania i odpowiedzi z 19 grudnia

1. Jak nazywa się szal, który żydzi nakładają na głowę lub ramiona podczas modlitwy? (Tałes lub talit) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”

2. Ile psalmów jest w Biblii? (150)

3. Ile słów w Biblii wypowiada św. Józef? (Ani jednego)

 

Pytania i odpowiedzi z 18 grudnia:

1. Który papież wprowadził święto Józefa Robotnika? (Pius XII) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”

2. Kiedy obchodzimy to święto? (1 maja)

3. Który ewangelista pisze wprost, że Jezus był cieślą? (Marek: Mk 6,3)

 

Pytania i odpowiedzi z 16 grudnia:

1. Ile lat miał Jezus, gdy przyszedł z Rodzicami do Jerozolimy? (Dwanaście lat)

2. Co odpowiedział Jezus, gdy Maryja i Józef znaleźli Go w świątyni? („Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”

3. Które przykazanie Boże mówi o szacunku i miłości do rodziców? (Czwarte)

 

Pytania i odpowiedzi z 15 grudnia:

1. Dlaczego Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świątyni? (Bo Prawo Mojżeszowe nakazywało ofiarować pierworodnych synów w świątyni) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

2. Czym rodzice „wykupili” Jezusa? (Parą synogarlic albo młodych gołębi)

3. Jak nazywał się stary prorok, którego Święta Rodzina spotkała w świątyni? (Symeon)
 

 

Pytania i odpowiedzi z 14 grudnia:

1. Kto powiedział św. Józefowi, że ma nadać Synowi Bożemu imię Jezus? (Anioł)

2. Jak brzmi w języku oryginalnym imię Jezus? (Jeszua) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Co znaczy imię Jezus? (Jahwe zbawia)

 

Pytania i odpowiedzi z 13 grudnia:

1. Jak zaczyna się pieśń kościelna, w której są słowa: „Niechaj się niczego nie boi, gdy święty Józef przy nim stoi”? (Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

2. Jak nazywa się stan w USA, w którym siostry loretanki prosiły św. Józefa o pomoc w sprawie schodów w kaplicy? (Nowy Meksyk)

 

Pytania i odpowiedzi z 12 grudnia:

1. Kto i w jakich okolicznościach przekazał Józefowi nakaz ucieczki? (Anioł – w nocy, gdy Józef spał)

2. Dokąd miała uciekać Święta Rodzina? (Do Egiptu)

3. Jaki był powód ucieczki? (Herod chciał zabić Jezusa)

 

Pytania i odpowiedzi z 11 grudnia:

1. Kto pierwszy przyszedł pokłonić się nowo narodzonemu Mesjaszowi? (Pasterze)

2. Po czym pasterze mieli rozpoznać narodzenie Mesjasza? (Dziecko owinięte w pieluszki miało leżeć w żłobie) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Kiedy świętujemy Boże Narodzenie? (25 grudnia)

 

Pytania i odpowiedzi z 9 grudnia:

1. Dlaczego Józef i Maryja wyruszyli z Nazaretu? (Bo cesarz August, rzymski władca, ogłosił spis ludności)

2. Ile kilometrów Maryja i Józef przebyli z Nazaretu do Betlejem? (150)

3. Jak nazywa się kraina, w której leży Betlejem, i na jakiej wysokości położone jest to miasto? (Judea, 775 m n.p.m.) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

 

Pytania i odpowiedzi z 7 grudnia:

1. Kiedy Pan Bóg posłał anioła Gabriela do Maryi? (Po zaślubinach z Józefem)

2. W jakiej modlitwie wypowiadamy słowa anioła Gabriela skierowane do Maryi? (W modlitwie „Zdrowaś, Maryjo”) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Kiedy obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Matki Bożej? (19 marca)

 

6 grudnia

1. Gdzie i kiedy Pan Bóg po raz pierwszy zapowiedział Mesjasza, Zbawiciela? (W raju, po grzechu pierwszych ludzi)

2. Jak nazywa się kraina, w której leży Nazaret? (Galilea)

3. Jak inaczej nazywa się wypowiedziana w raju obietnica przyjścia Zbawiciela na świat? (Pierwsza Dobra Nowina o zbawieniu) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

 

5 grudnia

1. Jak nazywał się przodek Józefa, o którym wspomina prorok Izajasz? (Jesse) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

2. Którzy ewangeliści napisali, że Józef pochodził z rodu Dawida? (Mateusz i Łukasz)

3. Kim z zawodu był św. Józef? (Cieślą, stolarzem)

 

 4 grudnia

1. Jakie symbole przypominają o Adwencie? (Wieniec adwentowy z czterema świecami, lampion, Roraty, dodatkowa świeca w kościele, kalendarz adwentowy w domu)

2. Dlaczego Józefa można nazwać strażnikiem najcenniejszych Skarbów? (Bo Pan Bóg powierzył św. Józefowi rolę opiekuna Maryi i Jezusa)

3. Z jakiego rodu pochodził św. Józef? (Z rodu Dawida) – odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..