nasze media Najnowszy numer MGN 07-08/2018

MGN 11/2015

dodane 17.12.2015 10:43

Hbr 1,3

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

Sigla – współrzędne Biblii

Litery i cyfry przedzielone przecinkiem przypominają tajny kod. Znajomość takiego kodu pomaga w wędrowaniu po Biblii. A może raczej w wędrowaniu z Biblią… Przecież Pismo Święte jest jak mapa skarbu ukrytego w niebie. Wiadomo, że dzięki dokładnym współrzędnym geograficznym możemy znaleźć każde miejsce na Ziemi. Podobnie dzięki siglom, czyli dokładnym biblijnym współrzędnym, odnajdziemy się w Biblii. Skróty nazw ksiąg Starego i Nowego Testamentu wypisane są na początkowych stronach Pisma Świętego. Warto im się przyjrzeć. ☻ Litery odsyłają do księgi Pisma Świętego (Hbr to skrót od Listu do Hebrajczyków) ☻ Pierwsza liczba to numer rozdziału (Hbr 1 oznacza rozdział pierwszy w Liście do Hebrajczyków) ☻ Liczba po przecinku to numer wersetu (Hbr 1,3 oznacza trzeci werset z pierwszego rozdziału w Liście do Hebrajczyków) ☻ Jeżeli po przecinku dwie liczby rozdzielone są myślnikiem (np. Hbr 1,3–4), wtedy czytamy wszystkie wersety z zakresu pomiędzy tymi liczbami ☻ Jeżeli po przecinku dwie liczby rozdzielone są kropką (np. Hbr 1,3.7), czytamy tylko dwa wersety oznaczone liczbami

« 1 »
oceń artykuł

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  Slotkakotka
  ostatnia aktywność: 06.03.2018
  łączna liczba komentarzy: 1
 • 3
  AnnaŻ
  ostatnia aktywność: 03.05.2018
  łączna liczba komentarzy: 2
 • 4
  KociaAnia
  ostatnia aktywność: 24.05.2018
  łączna liczba komentarzy: 26
 • 5
  Mosiosława
  ostatnia aktywność: 26.10.2017
  łączna liczba komentarzy: 10