nasze media Najnowszy numer MGN 12/2022
dodane 18.02.2014 11:02

„Komiksowo”

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie ogłasza konkurs plastyczny „Komiksowo” pod patronatem Bohdana Butenki na najzabawniejszą komiksową historyjkę. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum.

Komisja konkursowa wyłoni najzabawniejsze i najciekawsze prace plastyczne przedstawiające własną historyjkę komiksową, w której gościnnie wystąpią bohaterowie (bohater) jednej z dobranocek.

Bohdan Butenko – mistrz ilustracji, który swoją karierę rozpoczął w roku 1955, lecz jak twierdzi - pierwsze komiksy tworzył już w szkole podstawowej. Tasiemcowe historie powstawały na marginesach zeszytów, przemieszczając się z kajetu do języka polskiego na margines zeszytu do matematyki i tak dalej.Jest autorem niezliczonych ilustracji do książek, plakatów filmowych, scenografii teatralnych i telewizyjnych oraz komiksów. Stworzył niezapomniane postaci: Gapiszona, Kwapiszona oraz Gucia i Cezara.

Cele konkursu:
• kształtowanie wyobraźni twórczej dzieci oraz zainteresowań plastycznych
• inspirowanie do pracy twórczej
• popularyzowanie wśród dzieci komiksu jako formy sztuki

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu plastycznego Dobranocki z dawnych lat jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zwane dalej Organizatorem.
2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formie komiksu, wykonane na arkuszach A3 lub A4. Każda praca powinna składać się z minimum 3 a maksimum 5 arkuszy dowolnie podzielonych na sceny.
3. Technika wykonania pracy jest dowolna.
4. Uczestnik może dostarczyć Organizatorowi tylko jedną pracę rozumianą jako kompletna historyjka komiksowa składająca się z trzech do pięciu plansz.
5. Prace konkursowe dzielone będą przez Organizatora na trzy kategorie:
o klasa I-III
o klasa IV-VI
o Gimnazjum
6. Kryteria oceny prac:
o twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu
o sposób i technika wykonanej pracy
o ogólna estetyka wykonania pracy
o samodzielność wykonania pracy.
7. Każdą pracę należy opisać metryczką, która zawiera:
o imię, nazwisko uczestnika
o wiek
o klasa
o dane teleadresowe instytucji (przedszkole, szkoła, inne)
o imię i nazwisko opiekuna
o e-mail uczestnika bądź opiekuna
Metryczki należy umieścić na odwrocie pracy!
8. Prace oceniane będą przez powołaną do tych celów przez Organizatora Komisję konkursową. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze trzy zwycięskie prace w każdej z kategorii. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

9. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą zakwalifikowane do konkursu.

10. Autorzy zwycięskich prac otrzymają książki B. Butenko z autografem oraz dobranockowe niespodzianki. Prace laureatów oraz prace wyróżnione przez Jury konkursu zostaną zaprezentowane w Galerii Muzeum Dobranocek na stronie internetowej muzeum.

11. Zabezpieczone prace należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2014 na adres: Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów z dopiskiem: konkurs „Komiksowo”. Decyduje data wpływu prac do muzeum. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Muzeum Dobranocek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

12. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie Muzeum Dobranocek w dniu 25.04.2014.  Dyrektorzy szkół i placówek kulturalno-oświatowych oraz wychowawcy lub opiekuni laureatów zostaną poinformowani telefonicznie bądź mailowo.

13. Nagrody zostaną przesłane laureatom drogą pocztową pod wskazany w metryczce konkursowej adres.


14. Prace konkursowe stają się własnością Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Złożenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, publikowanie na stronie internetowej i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Najaktywniejsi użytkownicy

 • 1
  Anonymous
 • 2
  Alex
 • 3
  maryniakopec
  ostatnia aktywność: 07.01.2020
  łączna liczba komentarzy: 36
 • 4
  gr3
 • 5
  wojas004
  ostatnia aktywność: 15.09.2019
  łączna liczba komentarzy: 113

Najwyżej docenione