nasze media Najnowszy numer MGN 02/2023

źródło: www.madagascar.alleluja.pl

dodane 11.07.2006 14:22

ŚWIĘTY MISJONARZ Z CHIN

"Być misjonarzem, to nie ofiara którą składam Bogu lecz łaska i to największa łaska, jakiej mi Bóg udziela...

Józef Frienademetz, bo nim mowa urodził się 15 kwietnia 1852 roku w Oies w południowym Tyrolu. Jego rodzice mieli 13 dzieci, z których czworo zmarło wkrótce po urodzeniu. Rodzina żyła bardzo skromnie i musiała ciężko pracować na swoje utrzymanie. Na stole rzadko pojawiało się mięso.

Zdolny uczeń
Gdy Józef ropoczął naukę w szkolę podstawowej okazał się wzorowym uczniem. Był bardzo zdolny i pilny. Szybo więc zwrócił na siebie uwagę nauczyciela i proboszcza. To dzięki nim w 1862 roku przeniósł się do niemieckiej szkoły w Bressanone, oddalonego o 50 km od Oies. Do tej szkoły Józef uczęszczał 2 lata. .
Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Bressanone. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 lipca 1875 roku.

Piewrsze lata kapłaństwa
Jako neoprezbiter pracował w kościele św. Marcina oddalonym o ok. 12 km od rodzinnej Badii.
Był bardzo skromny, życzliwy i miły. W soboty i niedziele przychodził do kościoła już o 4.00 rano, aby słuchać spowiedzi. Jego konfesjonał zawsze był oblegany.
Na początku 1878 roku w jednym z kościelnych czasopism pojawiła się informacja o powstaniu pierwszego Domu Misyjnego w Steylu nad Mozą, który 3 lata wcześniej założył Arnold Jannsen, ojciec zgromadenia werbistów. Pod koniec lutego Józef napisał do ks. Janssena, że ośmiela się "z pełnym szacunkiem zapukać do jego domu i prosić o przyjęcie". I tak, w sierpniu 1878 roku wyjechał do Steylu.

W stronę Chin
W 1878 roku młody o. Józef ropoczyna lekcje języka chińskiego. Udzielał mu ich holenderski misjonarz, który właśnie powrócił z Chin. 2 marca 1879 roku odbyła się w Steylu uroczystość wręczenia krzyży misyjnych i tego samego dnia Józeg, wraz z jeszcze jednym wspólbratem opuścił Dom Misyjny.
20 kwietnia 1879 roku, po pięciotygodniowej podróży, obaj misjoinrze zawinęli do portu w Hongkongu.

Fu Shenfu
Rozpoczyna sie jeden z najważniejszy etapów pracy misyjnej - zapoznawanie ludzi, ich kultury, języka... W celu nawiązania kontaktów, rozpoczął wędrować po okolicy i odwiedzać wsie, w których nie było chrześcijan. Okoliczni mieszkańcy nazwali go Fu Shenfu. Fu znaczy szczęście, shenfu - kapłan.
Fu Shenfu nauczał w prymitywnych glinianych chatach, służących mu jednocześnie jako miejsce modlitwy i odpoczynku. Jeżeli udało mu się gdzieś wzbudzić zainteresowanie zastępował go wtedy katechista, bowiem ludzie lepiej rozumieli jego słowa i łatwiej im było skupić się na treści.

Wciąz nowe obowiązki
Aby katechiści mieli odpowiedni materiał do nauczania o. Józef opracował w języku chińskim objaśnienia katechizmu, a z biegiem czasu także inne pisma, np. reguły dla przodowników gmin chrześcijańskich, albo myśli przewodnie do kazań.
W grudniu 1885 roku Jjciec Józef Freinademetz zostałwybrany prowikariuszem nowego rterenu mizyjnego. W tym czasie misja liczyła 634 chrześcijan, 40 katechistów i 2150 katechumenów. Pracowało wśród nich 12 kapłanów, 1 diakon i 4 braci zakonnych.

W święto Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 1885 roku, o. Józef złożył wieczyste śluby zakonne w Zgromadzeniu Słowa Bożego.

Miecze i pięści
W roku 1899 powstały w Chinach tajne związki o nazwie "Wielkie Miecze" i "Walczący na Pięści", zwane potocznie "bokserami". Odznaczały się szczególnie wrogim nastawieniem do cudzoziemców i wszystkiego, co nowoczesne i sprowadzone z Zachodu. Chiński gubernator Szantungu w miarę swoich możliwości bronił prowincji przed napaścią bokserów, ale wydał zarządzenie, by wszyscy cudzoziemcy schronili się w miastach portowych. O. Freinademetz dopiero po długich namowach zgodził się przenieść do Tsingtao.

Przykuty do Nieba
W połowie 1900 roku o. Józef został przez o. Arnolda Janssena mianowany prowincjałem w południowym Szantungu. Nowy urząd przykuł go do biurka.
Zmarł we wtorek, 28 stycznia 1908 roku w Taikia, gdzie został pochowany 1 lutego. Spoczął na cmentarzu misyjnym, przy 12 stacji Drogi Krzyżowej.
19 października 1975 roku, wraz z Założycielem werbistów, o. Arnoldem Janssenem, zaliczony został w poczet błogosławionych. 5 X 2003 był kanonizowany.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..