nasze media Najnowszy numer MGN 01/2022

CHRZTU PAŃSKIEGO

dodane 08.01.2010 11:01

Niedziela - 10 stycznia

Jan tak mówił: „Idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów”.(ŁK 3,16) Tylko ktoś wielki potrafi uznać, że jest jeszcze większy Ktoś.

Pierwsze czytanie

Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On z mocą ogłosi Prawo,
nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a jego pouczenia wyczekują wyspy.
Ja, Pan, powołałem cię słusznie,
ująłem cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów,
abyś otworzył oczy niewidomym,
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

IZ 42,1–4.6–7

Psalm responsoryjny

REFREN:
Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży,
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
REFREN

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa.
REFREN

Zagrzmiał Bóg majestatu:
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem,
Pan jako Król zasiada na wieki.
REFREN

PS 29 (28) 1–2,3AC–4,3B I 9B–10 (R.: LLB)

Drugie czytanie

Jezus został namaszczony Duchem Świętym
Z KSIĘGI DZIEJÓW APOSTOLSKICH

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korne¬liusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im po¬kój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

DZ 10,34–38

Śpiew przed Ewangelią

AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja

POR. MK 9, 6

Ewangelia

Chrzest Jezusa
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZA

G
dy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli do¬mysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

ŁK 3,15–16.21–22

 • Najważniejsze Słowa - więcej:.

 • « 1 »
  oceń artykuł Pobieranie..

  Najaktywniejsi użytkownicy

  • 1
   Anonymous
  • 2
   Alex
  • 3
   maryniakopec
   ostatnia aktywność: 07.01.2020
   łączna liczba komentarzy: 36
  • 4
   gr3
  • 5
   wojas004
   ostatnia aktywność: 15.09.2019
   łączna liczba komentarzy: 113

  Najwyżej docenione