nasze media Najnowszy numer MGN 02/2023

Łk 1, 1–4; 4, 14–21

dodane 19.01.2007 09:17

3 Niedziela Zwykła; 21 stycznia 2007

Pan Jezus chodził w szabat do synagogi „swoim zwyczajem”. Widzisz? Żeby chodzić w niedzielę do kościoła, nie trzeba „nastroju”. Nawet, gdy idziesz tam z powodu zwyczaju, spotkasz Jezusa.

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. acia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
W owym czasie powrócił Jezus w mocy Ducha Świętego do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana.
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.


  • Najważniejsze Słowa - więcej:.
  • « 1 »
    oceń artykuł Pobieranie..