nasze media Najnowszy numer MGN 03/2024
dodane 07.08.2006 14:35

TEST JASNOGÓRSKI III


TEST JASNOGÓRSKI III

Król Kazimierz Jagiellończyk był pierwszym królem pielgrzymującym na Jasną Górę. Piękne dary złożył tam król Zygmunt Stary. Stefan Batory zostawił tu swój miecz. Król Zygmunt II Waza kazał wznieść mury obronne. Król Michał Korybut Wiśniwiecki wziął ślub w Kaplicy Cudownego Obrazu. Tu modlił się o zwycięstwo nad Turkami król Jan III Sobieski w 1683 roku. Po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem dziękował Maryi i zostawił liczne trofea.
Do tradycji należały pielgrzymki prezydentów. Lech Wałęsa złożył tu swój dyplom Nagrody Nobla. Do Księgi Gości wpisał się też Henryk Sienkiewicz, noblista, który w „ Potopie” opisał obronę Jasnej Góry przed Szwedami.
Refektarz, czyli jadalnia, to przepiękna sala, z niezwykłymi barokowymi freskami na sklepieniu. Urządzono ją na ślub króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Odtąd spożywali tu posiłki pielgrzymujący na Jasną Górę królowie. Pod wielkim krzyżem jest miejsce dla przeora. Gdy gościem był Jan Paweł II, wtedy on zajmował to miejsce. Podczas jego odwiedzin refektarz zmieścił 300 osób!
Na podstawie miesięcznika „Arka” 2001 nr 7

1. Kto zostawił na Jasnej Górze dyplom Nagrody Nobla?
A- Wałęsa B- Sienkiewicz C – Miłosz

2. Jak w klasztorze nazywa się jadalnia?
A- refektarz B- krużganek C – witraż

3. Który z królów brał ślub na Jasnej Górze?
A- Zygmunt Stary B- Korybut Wiśniowiecki C- Jan III Sobieski

4. Kto- oprócz przeora- mógł siedzieć w refektarzu na honorowym miejscu pod krzyżem?
A- papież B-biskup C – kardynał

5. Który z królów zostawił na Jasnej Górze swój miecz?
A- Zygmunt III Waza B- Kazimierz Jagiellończyk C – Stefan Batory

6. W którym wieku Jan III Sobieski zwyciężył Turków?
A- XVI B- XVII C- XVIII

7. Który z królów walczył pod Wiedniem?
A- Korybut Wiśniowiecki B- Jan III Sobieski C- Zygmunt III Waza

8. Przyjmując, że jedna klasa liczy 25 osób, oblicz, ile klas zmieściłoby się w refektarzu?
A- 12 B- 10 C-15

9. Jakie korzyści przyniósł fakt wzniesienia murów obronnych wokół klasztoru?
A- można było nakręcić sceny do filmu „Potop”
B- można było skutecznie bronić twierdzy
C- można z murów podziwiać widoki

10. Z przytoczonego tekstu wynika, że na Jasną Górę nie mógł pielgrzymować król:
A- Zygmunt August B- Kazimierz Jagiellończyk C- Bolesław ChrobryOdpowiedzi na stronie 2


« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..