nasze media MGN 07/2024

PAP/a

dodane 17.02.2011 09:32

Order dla najstarszego kapłana Europy


Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w środę w podwileńskiej miejscowości Mejszagoła Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP księdzu prałatowi Józefowi Obrębskiemu, prawdopodobnie najstarszemu kapłanowi w Europie; 19 marca ukończy on 105 lat.

Odznaczenie nadawane jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami.

Przed południem prezydent Komorowski spotkał się z przedstawicielami społeczności polskiej i odwiedził w Mejszagole księdza prałata Obrębskiego.

Zawsze uśmiechnięty, pogodny, tryskający humorem, życzliwy, unikający moralizatorstwa, pełen szacunku i dobrej rady dla każdego - tak mówią mieszkańcy Wileńszczyzny o sędziwym kapłanie. Nazywają go swoim rodakiem, chociaż pochodzi z Ziemi Łomżyńskiej.

Józef Obrębski urodził się 19 marca 1906 roku w Skarżynie Nowym, na Podlasiu. Do Wilna przybył w roku 1925 na studia w seminarium, a święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1932 roku. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Turgielach, 40 km od Wilna. Od 1950 roku pełnił obowiązki proboszcza w Mejszagole. Od prawie 60 lat mieszka w drewnianej, skromnej wiejskiej chatce, zapadającej się już w ziemię, którą nazywa "pałacykiem".
« 1 »