nasze media Najnowszy numer MGN 03/2024

KAI/a

dodane 01.12.2010 13:02

Chrześcijanie najbardziej prześladowani


Siedem na dziesięć osób nie może żyć zgodnie ze swoją wiarą. Wolność wyznania jest ograniczana, a najbardziej prześladowani są chrześcijanie.

Około 200 mln wyznawców chrześcijaństwa cierpi za swoją wiarę. Te dane przedstawia aktualny Raport dot. wolności religijnej i przeprowadzany co 2 lata przez katolicką organizację „Pomoc Kościołowi w potrzebie”.

W Raporcie dokonano podział prześladowań ze względu na wiarę: pierwszą grupę stanowią prześladowania ze strony policji, czyli państwa i do nich bez wątpienia zaliczają się: Chiny, Kuba, Korea Północna i Wietnam.

Druga grupa to prześladowania ze strony wyznawców innych religii i te przede wszystkim występują w państwach muzułmańskich – informuje Peter Sefton Williams, przewodniczący organizacji „Pomoc Kościołowi w potrzebie”. Podaje za przykład Arabię Saudyjską, gdzie chrześcijanie, bądź inna nie-muzułmańska społeczność wyznająca swoją wiarę, nie może organizować się i modlić publicznie. Podobnie jest w Somalii i Sudanie – uważa przewodniczący katolickiej organizacji.

– Chcemy być traktowani na równi z wyznawcami islamu. Chcemy mieć prawo do wyznawania naszej wiary i te same prawa obywatelskie, jakie mają inni mieszkańcy Pakistanu. Nie występujemy przeciwko państwu i w Pakistanie pozostaniemy – podsumował swoją wypowiedź zamieszczoną w RomeReports,Wice-przewodniczący Msgr. Ks. Joseph Coutts.

Raport wskazuje na coraz większe ograniczanie wolności religijnej na świecie i wskazuje, że jest to wynik postępującej sekularyzacji m.in. w Stanach Zjednoczonych i państwach Europy Zachodniej, a zwłaszcza w Hiszpanii, gdzie już jest zakazane umieszczanie symboli religijnych w miejscach publicznych. Podając inne państwa: we Francji dyskryminacja dotyczy wyznawców islamu, a w Niemczech wrogość wobec Kościoła katolickiego przejawia się w sprzeciwie wobec stanowiska Kościoła w kwestii obrony życia i rodziny.

Podsumowaniem Raportu jest stwierdzenie, że od poprzedniego raportu sprzed 2 lat wolność religijna została znacznie ograniczona i to prawo człowieka znajduje się w dużym niebezpieczeństwie. W 21 spośród 194 państw uwzględnionych w Raporcie wolność religijna nie istnieje.
« 1 »