nasze media Mały Gość 04/2024

PAP/p

dodane 02.09.2010 10:51

Pamiętnik Dawida Rubinowicza w świętokrzyskich gimnazjach


Egzemplarz "Pamiętnika" Dawida Rubinowicza - dzienników żydowskiego chłopca pisanych w czasie okupacji hitlerowskiej - otrzymają świętokrzyscy gimnazjaliści.

Pisane w czasie hitlerowskiej okupacji dzienniki Rubinowicza odnaleziono po wojnie w podkieleckim Bodzentynie. Zapiski zostały opublikowane w wielu krajach świata. W Polsce po raz pierwszy wydano je w 1960 roku.

Dzienniki spisywane prostym językiem w pięciu szkolnych zeszytach od marca 1940 do czerwca 1942 obrazują zwykłe dzieciństwo chłopca, przerwane okupacją i prześladowaniami niemieckimi.

Nowe wydanie, poza dziennikami Rubinowicza, zawiera także część publikacji pt. "Reszta nie jest milczeniem" Jerzego Janickiego i Bronisława Wiernika - reporterów, którzy po odnalezieniu dzienników odwiedzili miejsca związane z życiem Dawida i spisali wspomnienia ludzi związanych z jego dzieciństwem. W książce znalazło się także studium napisane przez szwedzką dziennikarkę Ewę Wymark na podstawie świadectw osób mieszkających w Bodzentynie w latach 1939-1942.

Dawid Rubinowicz (1927-1942) - to syn mleczarza z podkieleckiego Krajna, autor pamiętników opisujących prześladowania Żydów w czasie II wojny światowej, zamordowany w wieku 15 lat przez Niemców. Podczas okupacji hitlerowskiej rodzina Dawida została przesiedlona do getta w Bodzentynie, a stamtąd we wrześniu 1942 pognano ich na stację kolejową w Suchedniowie, skąd zostali wywiezieni do niemieckiego obozu zagłady w Treblince.

« 1 »