nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/p

dodane 17.03.2010 10:13

Papieskie orędzie dla młodzieży


Chrześcijaństwo nie jest w pierwszym rzędzie moralnością, ale spotkaniem z Chrystusem, który kocha osobiście każdego z nas nawet wtedy, gdy się od Niego odwracamy. Podkreśla to Papież w opublikowanym 15 marca orędziu na XXV Światowy Dzień Młodzieży. Jego hasłem jest pytanie skierowane do Jezusa przez bogatego młodzieńca: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17). Benedykt XVI przypomina, że jego tegoroczne obchody w Kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową 28 kwietnia są etapem na drodze do planowanego w przyszłym roku światowego spotkania młodych w Madrycie.

Benedykt XVI zachęca młodych, by pytali Boga, jakie ma plany co do ich życia, i pragnęli wypełnić Jego wolę. Zwraca uwagę, że powołanie chrześcijanina rodzi się z miłości proponowanej nam przez Jezusa i można je realizować jedynie odpowiadając na nią z miłością.
« 1 »