nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 08.12.2008 15:21

Kurban Bajram - muzułmańskie Święto Ofiarowania

Polscy muzułmanie rozpoczęli Kurban Bajram, czyli Święto Ofiarowania r. To czterodniowe święto upamiętnia złożenie przez Abrahama w ofierze jagnięcia zamiast syna.

W meczetach i domach modlitwy na terenie całego kraju zostaną odprawione z tej okazji uroczyste nabożeństwa połączone z rytualnym ubojem zwierząt. W Bohonikach, gdzie znajduje się zabytkowy meczet, w ofierze składane są najczęściej byki. Kurbanem mogą być też owce, barany, lub – jak w krajach arabskich – wielbłądy.

Kurban Bajram czyli Święto Ofiarowania, ustanowione zostało na pamiątkę ofiary Abrahama i jego posłuszeństwa wobec Boga. Trwa cztery dni i związane jest z pielgrzymką do Mekki. Kurban to rytualna ofiara, na którą składa się zabicie określonych prawem muzułmańskim zwierząt w imię Boga. Jednak istotą ofiary nie jest jej zewnętrzny akt. Ofiara jest tylko symbolem gotowości człowieka do oddania wszystkiego, nawet własnego życia za swego Stwórcę i Pana. Sam akt religijny przypomina wiernym o wielkiej pobożności, oddaniu i miłość Abrahama i jego syna do Boga.

Złożeniem ofiary, muzułmanin odrzuca fałszywe bóstwa, gdyż Koran mówi „Przeto módl się do Boga i składaj ofiary”. Celem kurbanu jest głoszenie jedyności Boga, poprzez złożenie w ofierze własnych ambicji, aspiracji, ideałów a nawet życia. Ofiara wyraża wdzięczność wobec Boga i potwierdza wiarę w niego.

Po rytualnym uboju zwierzęcia, mięso zostaje rozdzielone między uczestników uroczystości. 1/3 mięsa przeznaczona jest dla ubogich, 1/3 dla znajomych i 1/3 dla ofiarodawców. Święto Ofiarowania, oprócz wymiaru duchowego, ma także wymiar społeczno - humanitarny, ponieważ dzielenie się ofiarnym mięsem umacnia więzi międzyludzkie, kształtuje przyjaźń oraz uczy opanowywać skąpstwo i egoizm.

Muzułmańskie święta to, tzw. bajramy, w czasie których odbywają się zjazdy Tatarów z całego kraju do Kruszynian lub Bohonik. Tatarzy w Polsce obchodzą dwa główne święta: Kurban Bajram i Ramadan Bajram.

To dzięki wierze Tatarzy zachowali swoją tożsamość, dawne tradycje i nie ulegli asymilacji mimo tego, że żyją w rozproszeniu na terenie całego kraju. Tatarzy w miarę możliwości starają się o przestrzeganie swoich podstawowych obowiązków religijnych, zawartych w pięciu filarach islamu, czyli wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki.

« 1 »