nasze media Mały Gość 04/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 05.12.2008 11:31

Adwentowe listy w Korei

Do stawania się ewangelizatorami na wzór św. Pawła zachęcają koreańskich katolików tamtejsi biskupi w listach na Adwent. Choć każdy napisał do diecezjan własny list, mają one wiele cech wspólnych.

Biskupi wskazują na to jak ważna jest rodzina. Podkreślają, że ponieważ jest ona kolebką wiary, powinien być w niej czas na wspólną modlitwę i dzielenie się Słowem Bożym.

Zauważają jednocześnie, że właśnie w rodzinie po raz pierwszy uczymy się dawać świadectwo swej wiary.

Biskupi wskazują, że Korea potrzebuje nowej ewangelizacji, a głosicielami Ewangelii na równi z kapłanami powinni być wierni świeccy.

« 1 »