nasze media Mały Gość 04/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 01.12.2008 10:26

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Uroczystym koncertem 29 listopada w Cerkwi św. Marii Magdaleny w Warszawie, rozpoczęła XIV już edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Tym razem towarzyszy jej hasło „Ogrzejmy dzieciństwo miłością”.

Organizatorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na dzieci, którym brakuje ciepła rodzinnego.

Niektórzy obliczają, że jest ok. 400 tys. dzieci, które żyją pod opieką dziadków czy ciotek ale nie mają rodziców – zauważa dyrektor Caritas Polska, ks. Marian Subocz.

Po raz dziewiąty Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom ma charakter międzywyznaniowy.

Wraz z Caritas Polska biorą w nim udział Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Eleos Kościoła Prawosławnego.

W archidiecezji białostockiej np. rozprowadzonych zostanie ponad 30 tys. świec. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na działalność świetlic socjoterapeutycznych, rodzinnego domu dziecka, ośrodków kolonijnych oraz na Dom Matki i Dziecka, który w Wasilkowie k. Białegostoku prowadzą siostry nazaretanki.

„My też pożytecznie wykorzystamy te pieniądze – podkreślił Marek Masalski z Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „ELEOS”. – Przeznaczymy je na pomoc naszym podopiecznym. Prowadzimy pięć świetlic socjoterapeutycznych, organizujemy wypoczynek letni i zimowy. Przygotowujemy paczki świąteczne, zaopatrujemy dzieci w przybory szkolne”.

« 1 »