nasze media Najnowszy numer MGN 06/2023

KAI/k

dodane 16.10.2008 09:10

Maturzyści na Jasnej Górze

Ponad 1,5 tys. maturzystów archidiecezji warszawskiej przybyło 15 października na Jasną Górę. O pogłębienie mądrości i wzrastanie w człowieczeństwie modlił się z młodymi bp Piotr Jarecki.

Pielgrzymka maturzystów odbywała się pod hasłem "Jan Paweł II - wychowawca młodych".

„Słowa pouczają, ale dopiero przykłady życia i wierność tym słowom, które się głosi, pociągają innych za sobą do naśladowania. Myślę, że głównie o to chodzi w wychowywaniu młodego pokolenia: dawać świadectwo, że Chrystus jest ważny, a wiara nadaje sens życiu" - powiedział ks. Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Warszawie.

Mszy św. w bazylice jasnogórskiej przewodniczył ks. Piotr Jarecki, bp pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

W homilii zaznaczył, że choć egzamin maturalny i studia rozumiane są jako droga do mądrości życiowej, to jednak do osiągnięcia pełnej dojrzałości potrzeba czegoś więcej.

„Budując prawdziwą mądrość życia, powinniśmy otworzyć się na Boga, na jego natchnienie i łaskę. Ludzką mądrość złożyć w darze mądrości Bożej, ubogacać ją mądrością płynącą z Pisma Świętego, z nauczania Kościoła i z wiary” - mówił bp Jarecki.

Kaznodzieja życzył młodzieży, by wraz ze złożeniem egzaminu maturalnego "wzrastała w mądrość i pogłębiała się dojrzałość życia, aby z każdym upływającym dniem wzrastała w swoim człowieczeństwie".

Po Eucharystii młodzi przeszli do auli o. Augustyna Kordeckiego, gdzie wysłuchali wystąpienia Karola Semika, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a następnie wykładu ks. dr. Piotra Pawlukiewicza, duszpasterza młodzieży, na temat tegorocznego hasła Dnia Papieskiego.

Sami maturzyści podkreślili, jak wielkie znaczenie w ich życiu ma osoba papieża z Polski. „Jan Paweł II traktowany jest przez młodzież jak ojciec. Był człowiekiem, który wskazywał drogę, pokazywał jak należy żyć, rozwiązywać problemy i zachowywać się w trudnych sytuacjach” - mówili młodzi.

Poprzez Akt Zawierzenia oddano w opiekę Matce Bożej uczestników pierwszej grupy pielgrzymki maturzystów archidiecezji warszawskiej.

W czwartek 16 października o potrzebne łaski na czas egzaminu dojrzałości prosić będzie druga grupa młodych ze stolicy i okolic.

« 1 »