nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 28.07.2008 09:39

Warsztaty ikonograficzne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Letnie warsztaty ikonograficzne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z mniejszości narodowych mieszkających w Polsce, rozpoczęły się 26 lipca w Supraślu.

Poprowadzą je pedagodzy, instruktorzy ikonografii oraz pracownicy Muzeum Ikon w Supraślu. Organizatorem jest Fundacja Oikonomos i Akademia Supraska.

Uczestnicy warsztatów uczą się trudnej sztuki tworzenia ikon. Poza doskonaleniem umiejętności plastycznych, poświęcą wiele czasu na modlitwę, ponieważ według teologii wschodniej ikona jest modlitwą, a ten kto chce ją pisać powinien skupić swoją uwagę i myśli na Bogu.

Celem obozu jest przede wszystkim zapoznanie młodzieży z duchowością ikony, ponieważ w prawosławiu ikona jest czymś więcej niż zwykłym obrazem. Stanowi ona odzwierciedlenie boskiego praobrazu i jest częścią Objawienia Bożego.

„Ikona to nie tylko farby, pędzelek, ale i modlitwa” powiedział kanclerz Akademii Supraskiej, ksiądz Włodzimierz Misijuk. „Ważnym celem jest wyjaśnienie czym jest ikona, co przedstawia i dlaczego akurat tak, a nie inaczej jest pisana. To jest próba uświadomienia dzieciom, młodzieży, ale i dorosłym, że ikona to Pismo Święte w barwach, kolorach, kreskach i wyraża ona dokładnie to, co Pismo Święte oddaje słowami. Nie chodzi tylko o warsztat, żeby dzieci namalowały własnoręcznie swoją ikonę, ale o to, żeby wiedziały czym ona jest, jak bardzo ważną misję zajmuje w teologii i duchowości kościoła prawosławnego”.

Uczestnicy są podzieleni na dwie piętnastoosobowe grupy, od dziesięciu do trzynastu i od trzynastu do szesnastu lat. Każda grupa ma opiekę pedagogów i doświadczonych instruktorów – ikonografów, których zadaniem będzie zapoznanie uczestników z całym procesem powstawania ikony, poczynając od przygotowania gruntowania, szlifowania deski, po rysunek, pracę z farbami, złocenie ikony i zabezpieczenie lakierem przygotowanym według specjalnej receptury.

Każdy uczestnik tworzy własną ikonę, którą potem zabierze do domu. Na zakończenie warsztatów planowana jest wystawa prac w sali refektarzowej przy Muzeum Ikon w Supraślu.

Warsztatom ikonograficznym towarzyszy aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży, bo jak powiedział ksiądz Misijuk, oprócz pracy, ważną częścią warsztatów jest wspólne przebywanie, wspólna zabawa i wspólna modlitwa.

Zajęcia zakończą się 7 sierpnia.

Pierwsze warsztaty, które nazywały się obozami ikonograficznymi były organizowane dwadzieścia pięć lat temu na Górze Grabarce przez ojca Leoncjusza Tofiluka.

« 1 »