nasze media MGN 07/2024

KAI/k

dodane 14.07.2008 09:28

Przesłanie Benedykta XVI na ŚDM

„W obliczu ponurych perspektyw przyszłości i braku nadziei chrześcijańska wiara proponuje siłę i daje orientację“ – podkreślił Benedykt XVI w swoim przesłaniu na Światowe Dni Młodzieży, opublikowanym w niedzielę w języku angielskim tuż po przylocie do Sydney.

Benedykt XVI oczekuje od XXIII ŚDM nowych impulsów misyjnych dla Kościoła katolickiego a przede wszystkim wśród młodych wiernych.

„Młodzież stoi wobec wzywania odrzucenia wiary, którego doświadcza w swoim środowisku. Odpowiedź leży w Chrystusie. Duch Święty kieruje ludzi do Niego, który jest życiem, miłością i prawdą” - napisał Benedykt XVI do młodzieży z całego świata przybyłej do Sydney.

Papież cytuje sentencję św. Augustyna: „Jeśli chcesz pozostać młodym, wtedy szukaj Chrystusa”. Nawiązując do hasła spotkania: „Gdy zstąpi na was Duch Święty, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami" (Dz 1,8) Ojciec Święty podkreśla szczególne zadanie jakie stoi przed młodymi ludźmi jakim jest odnowienie oblicza ziemi. „Jestem głęboko przekonany, że młodzież jest powołana do tego, aby być instrumentem odnowy, dzięki której będą dalej przekazywać ową radość, której doświadczyli w poznaniu i podążaniu za Chrystusem. W dzieleniu się miłością, którą Duch napełnił ich serca, będą przepełnieni nadzieją i dziękczynieniem za wszelkie dobro, które otrzymali od Boga, naszego Niebieskiego Ojca” – czytamy w papieskim przesłaniu.

Benedykt XVI podziękował przede wszystkim australijskim władzom i przedstawicielom Kościoła za przygotowanie jego wizyty i Światowych Dni Młodzieży. Następnie wyraził wdzięczność parafiom, szkołom i wielu rodzinom, które przyjęły pod swój dach gości z całego świata.

« 1 »