nasze media MGN 07/2024

KAI/g

dodane 04.07.2008 14:25

Pierścień św. Kingi

Do letniej wędrówki śladami św. Kingi zaprasza Małopolski Instytut Kultury. Mieszkańcy i turyści bliżej poznają postać świętej i otrzymają pełną ofertę imprez kulturalnych, turystycznych i gospodarczych regionu. W pięciu miastach Małopolski związanych z kultem św. Kingi: w Bochni, Starym Sączu, Dębnie, Krościenku nad Dunajcem i Wieliczce, odbędzie się cykl imprez plenerowych pod hasłem "Pierścień św. Kingi".

Imprezy zaplanowano na każdy weekend, od 6 lipca do 3 sierpnia. Małopolskie miasta, w których odbędą się imprezy zostały założone w średniowieczu i przez kolejne stulecia ożywiały całą Małopolskę.

Kinga, zwana też Kunegundą, żyła w XIII w. Była córką węgierskiego króla Beli IV, a jej małżeństwo z księciem Bolesławem Wstydliwym odnowiło dawny sojusz Piastów małopolskich z dynastią Arpadów. Potrafiła łączyć głębokie życie modlitwy z troską o rozwój społeczny kraju nękanego przez najazdy Tatarów.

Była bardzo przywiązana do swojej nowej ojczyzny. Np. na potrzeby wojenne oddała cały swój posag. Część przeznaczono na odbudowę zniszczonych miast, kościołów i klasztorów. Nawet wtedy gdy została klaryską nowego księcia Leszka Czarnego, wspomagała radą, autorytetem i modlitwą poczynania .

Po śmierci męża założyła najsłynniejszy w Polsce klasztor klarysek w Starym Sączu, do którego sama wstąpiła. (...) Kanonizował ją Jan Paweł II 16 czerwca 1999 r. w Starym Sączu.

Św. Kinga jest patronką samorządowców w całej Polsce, a także górników wydobywających sól. Legenda głosi, że widząc nędzę materialną mieszkańców Bochni, wskazała miejsce, gdzie miała znajdować się sól. Tak rozpoczęła swą działalność bocheńska kopalnia soli. Do najpopularniejszych jednak należały legendy o cudach św. Kingi powstrzymującej najazdy Tatarów oraz o cudownym odkryciu Dunajca.

« 1 »