nasze media MGN 07/2024

Radio Watykańskie/k

dodane 03.06.2008 11:24

Całun Turyński będzie wystawiony w 2010 r.

Papież zaakceptował propozycję arcybiskupa Turynu i zgodził się, aby wiosną 2010 r. odbyło się uroczyste wystawienie Całunu.

„Jeśli Pan Bóg da mi życie i zdrowie, to mam nadzieję, że ja też przybędę” – zapowiedział Benedykt XVI.

Wyraził przy tym przekonanie, że to wystawienie będzie szczególnie odpowiednią okazją do kontemplowania tego tajemniczego Oblicza, które w ciszy przemawia do ludzkich serc.

Zachęca, by rozpoznać w nim Oblicze Boga, który «tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16).

„Drodzy bracia i siostry, nie lękajcie się zawierzyć Chrystusowi! Tylko On może zaspokoić najgłębsze oczekiwania ludzkiego ducha. Niech żadne trudności, żadne przeszkody nie osłabiają waszej miłości do Jego Ewangelii!” – wezwał pielgrzymów z Turynu Benedykt XVI.

« 1 »